Do pozornosti

Oznamy
04.05.2021

BRATISLAVA - Národní kontrolóri úspešne podstúpili medzinárodné hodnotenie kvality a otvorenosti. Špecialisti z USA, Poľska, Maďarska a Fínska zhodnotili pôsobenie slovenskej národnej autority pre oblasť externej kontroly v rámci rok trvajúceho procesu partnerského posúdenia tzv. Peer review. Detailným preverením procesov, ale aj výstupných dokumentov skonštatovali, že Najvyšší kontrolný úrad SR dosahuje vysokú úroveň kontrolnej činnosti. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky berie na vedomie správu o medzinárodnom hodnotení vysokej úrovne kontrolnej činnosti Najvyšším kontrolným úradom a predpokladá, že tieto skúsenosti odovzdajú aj kontrolórov v územnej samospráve a podporia úsilie združenia o zefektívnenie legislatívy v kontrolnej oblasti územnej samosprávy v zmysle návrhov združenia z minulých rokov v zákone o obecnom zriadení alebo samostatným zákonom o kontrole v územnej samospráve. https://www.zmos.sk/nku-sr-dosahuje-vysoku-uroven-kontrolnej-cinnosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

04.05.2021

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že Úrad verejného zdravotníctva vytvoril prehľadného a praktického sprievodcu s opatreniami a odporúčaniami pre pobyt na letných terasách prevádzok tzv. epiketu. https://www.zmos.sk/sprievodca-opatreniami-k-letnym-terasam -- Zároveň dáva do pozornosti, že Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil novú vyhlášku číslo 197, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

  [...pokračovanie]

03.05.2021

BRATISLAVA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky svojim členom dáva do pozornosti Upozornenie spoločne s odporúčaniami PZ, ktoré sa nachádza na webovom sídle MVSRIde o prevod finančných prostriedkov (tzv. CEO podvod – z anglického prekladu Chief Executive Officer). Páchateľ, ktorý disponuje internými informáciami o spôsobe fungovania organizácie, tieto zmanipuluje a vydávajúc sa za autoritu alebo vysoko postaveného predstaviteľa spoločnosti osloví subjekt a požaduje naliehavým spôsobom vykonať prevod finančnej čiastky na neznámy účet. Požiadavka sa javí ako legitímna, no v skutočnosti je jediným cieľom uviesť jej príjemcu do omylu a získať finančné prostriedky. https://www.minv.sk/?podvodne-prevody-penazi

 

 

  [...pokračovanie]

06.04.2021

PREŠOV - Na základe ponuky vzájomnej spolupráce, zástupcu Stáleho pracoviska ÚVO v Prešove, v oblasti vzdelávania sa vo verejnom obstarávaní, členovia Predsedníctva ZHK SR a vedúci regionálnych sekcií ZHK SR sa zúčastnili online kurzu dňa 31.3.2021, ktorého témami bola zákazka s nízkou hodnotou, kontrola zákaziek s nízkou hodnotou, orientácia na webe ÚVO, s priestorom na diskusiu a otázky z praxe. Pilotný kurz bol vedený na vysokej odbornej úrovni, lektormi - Mgr. Ján Richnavský, Mgr. Jana Majdová, Mgr. Lucia Kaščáková a JUDr. Andrej Vaško – zaujal účastníkov online kurzu svojou úplnosťou, aktuálnosťou a možnosťou aktívne sa zapojiť so svojimi skúsenosťami z praxe v územnej samospráve. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky privítalo možnosť pokračovania takýchto bezplatných online kurzov pre všetkých svojich členov a odporúča využiť túto možnosť zvyšovania svojho odborného potenciálu pre funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorá bude zárukou pre obce pri dodržiavaní správnych procesných postupov pri verejnom obstarávaní.

  [...pokračovanie]

01.04.2021

Liptovská Teplička - Veľkonočné sviatky sú najkrajším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, ktorý zároveň spájame aj s príchodom jari, nádejou a vierou. V tomto období sa vraciame k jedinečných tradíciam a zvykom svojich predkov. Preto vám želáme príjemné prežitie, dostatok času na oddych a veľa príjemne strávených chvíľ s rodinou.

  [...pokračovanie]

18.03.2021

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil prezentáciu so štatistickými údajmi k aktuálnej situácii na Slovensku ako aj v okolitých štátoch v súvislosti s pandémiou COVID-19, aj ich premietnutie do COVID automatu. https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku-oznam-2/mid/405616/.html#m_405616  

Pandemická situácia sa mierne zlepšila. Včera sa uskutočnila zasadnutie Pandemickej komisie, na ktorom ZMOS zastupoval prvý podpredseda Radomír Brtáň. ZMOS upozornil, že Ministerstvo zdravotníctva SR by malo zvážiť zverejnenie výzvy na vytváranie a prevádzky MOM pre tie okresy, v ktorých mestách sa nachádza jedna MOM, a tým nie je možné kapacitne obslúžiť potreby celého okresu. Správna stratégia testovania a očkovania je totiž rozhodujúcim faktorom pre čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zvládnutie pandémie. https://www.zmos.sk/zo-zasadnutia-pandemickej-komisie-pandemicka-situacia-sa-mierne-zlepsila-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

  [...pokračovanie]

11.03.2021

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku. https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku--oznam-2/mid/405616/.html#m_405616 Výsledky kontrol dodržiavania protiepidemiologických opatrení. Ministerstvo vnútra SR na svojej stránke zverejnilo informáciu o výsledkoch kontrol  realizovaných Políciou v rámci dodržiavania protiepidemiologických opatrení. https://www.zmos.sk/vysledky-kontrol-dodrziavania-protiepidemiologickych-opatreni-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Britský variant potvrdený na Slovensku v 90 % vyšetrených vzoriek. Britský variant pandemického vírusu bol potvrdený v približne 90 % z celkového počtu 2 198 vyšetrených pozitívnych vzoriek v SR. http s://www.zmos.sk/britsky-variant-potvrdeny-na-slovensku-v-90-vysetrenych-vzoriek-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Juhoafrický variant koronavírusu. Ministerstvo zdravotníctva SR informovalo na svojej web stránke, že juhoafrický variant koronavírusu sa potvrdil u osôb s cestovateľskou anamnézou. https://www.zmos.sk/juhoafricky-variant-koronavirusu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

08.03.2021

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - 8. marec je dňom osláv Medzinárodného dňa žien, ktorý vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, v Kodani8. marec bol stanovený  na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných továrni, ktorý sa konal v roku 1908. Ženy bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.  V tento deň cez kvety a kytice prejavuje mužská časť populácie svoje sympatie a úctu nežnejšiej časti, ženám. So želaním všetkého dobrého ženám na celom svete a ich rodinám sa pripája aj vedenie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.

  [...pokračovanie]

08.03.2021

BRATISLAVA -  

Kabinet v stredu 3. marca 2021 schválil v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s účinnosťou od pondelka 8. marca 2021. Okresy sú rozdelené podľa aktuálnej epidemiologickej rizikovosti na 4 stupne varovania. Aktualizované rozdelenie okresov na základe Covid automatu zverejňuje rezort zdravotníctva každý utorok. https://www.zmos.sk/covid-automat-pravidla-pocas-zakazu-vychadzania-platne-od-8-marca-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálna informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení v SR. V 9. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 8 675 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 436,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 2,7 %. https://www.zmos.sk/aktualna-informacia-o-vyskyte-akutnych-respiracnych-ochoreni-v-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

05.03.2021

BRATISLAVA -

Združenie miest a obcí Slovenska veľmi citlivo vníma ekonomickú situáciu a jej negatívne dopady. Zatváranie prevádzok a rast nezamestnanosti sú faktory, ktoré v mnohom ovplyvňujú sociálno-ekonomický život v samosprávach. Práve preto ZMOS v rámci tzv. digitálneho reštartu pripravuje ďalšiu atraktívnu službu. Po rezervačnom systéme využívanom bezplatne a portály o MOMkách na dlani avizuje špeciálne rezervácie, ktoré dokážu pomôcť gastro segmentu. https://www.zmos.sk/zmos-avizuje-dalsiu-uzitocnu-aplikaciu-chce-pomoct-gastro-segmentu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky