Do pozornosti

Oznamy
06.10.2021

LUČENEC - Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky zhodnotilo vývoj pandémickej situácie na Slovensku a po zvážení priority bezpečnosti a ochrany zdravia svojich členov, keďže snem je hromadným podujatím účastníkov z celého Slovenska, sa uznieslo, že sa XXII. snem ZHK SR neuskutoční v plánovanom termíne v Lučenci. V budúcom roku bude 30. rokov existencie združenia, v ktorom je naplánované zvolanie volebného snemu ZHK SR, ktorý veríme, že prebehne v stabilizovanej situácií na Slovensku. Ďakujeme všetkým zainteresovaným pri príprave snemu a prihláseným účastníkom za pochopenie.

  [...pokračovanie]

01.10.2021

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na ministra financií s požiadavkou na rozviazanie rúk pri hospodárení samospráv v ďalších rokoch. A to voľnejším využitím rezervného fondu rozpočtov miest a obcí. https://www.zmos.sk/zmos-ziada-o-uvolnenie-ruk-a-volnejsie-vyuzitie-rezervneho-fondu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

10.09.2021

SENEC - V dňoch 8. - 9. septembra 2021 v meste Senec sa zišli účastníci 31. snemu Združenia miest a obcí Slovenska, aby zhodnotili svoju činnosť a vyprecizovali priority pre nadchádzajúce obdobie. Medzi predstavenými hosťami snemu bol aj zástupca Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, Ľudovít Budzák, prezident ZHK SR. Združenie bolo predstavené ako jeden z partnerom, s ktorými ZMOS podpísal Memorandum o spolupráci. Predseda ZMOS, Branislav Tréger, vo svojom vystúpení povedal: "Je veľmi veľa tém, ktoré treba riešiť. Vyplynulo to zo spoločenskej objednávk, ale aj z toho, že sme síce v 21. storočí, v digitálnom období ale 38 percent obcí napríkad nemá kanalizáciu, 227 obcí nemá prístup k pitnej vode".

  [...pokračovanie]

19.08.2021

BRATISLAVA - V medzirezortnom pripomienkovom konaní je aktuálne návrh na zmenu vyhlášky 364/2012 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov. V zmene vyhlášky navrhuje ministerstvo dopravy a výstavby zjemniť požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Pripomienkovať vyhlášku je možné do 27.8.2021. https://www.zmos.sk/vyhlasku-na-vykonavanie-zakona-o-energetickej-hospodarnosti-budov-mozete-pripomienkovat--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

16.08.2021

BRATISLAVA - Od pondelka 16. augusta 2021 bude deväť okresov na Slovensku, v oranžovej fáze podľa nového Covid Automatu, ktorý 10.8.2021 schválila vláda. V oranžovej fáze budú od pondelka okresy Košice I – IV, Košice a jeho okolie, Gelnica, Spišská Nová Ves, Poprad a Stará Ľubovňa. https://www.zmos.sk/devat-okresov-bude-od-pondelka-16-augusta-v-oranzovej-faze-podla-noveho-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

16.08.2021

BRATISLAVA - Rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie informuje o blížiacej sa uzávierke I. hodnotiaceho kola výzvy z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS". Výzva je otvorená, v indikatívnej výške finančných prostriedkov 5 miliónov eur a aktuálne prebieha I. hodnotiace kolo výzvy, ktoré má uzávierku 6. septembra 2021. https://www.zmos.sk/blizi-sa-uzavierka-i-kola-vyzvy-na-podporu-kybernetickej-bezpecnosti-v-podsektore-verejnej-spravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

09.08.2021

BRATISLAVA - Poslanci Nárdonej rady Slovenskej republiky schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.dc a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-byrokracii-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

05.08.2021

BRATISLAVA - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR informuje o výraznom zdražovaní elektriny na svetových burzách, čo bude mať v konečnom dôsledku vplyv na koncovú cenu elektriny na rok 2022. https://www.zmos.sk/urso-informuje-o-zdrazovani-elektriny-na-rok-2022-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

15.07.2021

BRATISLAVA - Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 5 zo dňa 7. januára 2021, ktorým schválila Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025, uložila riaditeľovi úradu pripraviť a predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh Akčného plánu národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025. Návrh Akčného plánu vychádza z Národnej stratégie a definuje spôsob a nástroje, ktorými sa Slovenská republika bude snažiť znižovať riziká a hrozby vyplývajúce z kybernetického priestoru. Cieľom Akčného plánu je podrobnejšia úprava a rozpracovanie opatrení navrhnutých v Národnej stratégii a návrh konkrétnych úloh s uvedením spôsobu ich realizácie, ako aj určenie zodpovedného orgánu za plnenie jednotlivých úloh a určenie časového rámca ich realizácie. Z dôvodu dosahovania vyššej miery efektívnosti plnenia úloh za monitorovanie implementácie Akčného plánu bude zodpovedný stály monitorovací výbor pre implementáciu Akčného plánu. Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)

  [...pokračovanie]

09.07.2021

BRATISLAVA - Rezort ministerstva vnútra informuje, že od pondelka 9. júla sa menia podmienky vstupu na územie Slovenska, otvorené budú všetky hraničné priechody. Taktiež informuje, že od 9. júla 2021 začína platiť nový cestovný semafor. Ten reaguje na šírenie delta variantu koronavírusu a prináša zmeny v cestovaní. Krajiny, z ktorých sa vstupuje na územie SR, už nebudú rozdelené do stupňov rizikovosti. Rozdiel bude v tom, či prichádzajúca osoba je alebo nie je zaočkovaná. Otvorené budú všetky hraničné priechody. https://www.zmos.sk/od-9-jula-platia-nove-pravidla-vstupu-na-slovensko-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky