Do pozornosti

Oznamy
01.03.2022

BRATISLAVA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky odporúča svojim členom a sympatizantom pripojiť sa k solidarite na podporu humanitárnej pomoci, príspevkom na zriadený Transparentný účet, ktorý zriadilo Združenie miest a obcí Slovenska. Okrem toho spracovalo vzory konkrétnych uznesení zastupiteľstiev k adresnej pomoci a tiež apeluje na vysoké školy a univerzity. https://www.zmos.sk/zmos-zriadil-transparentny-ucet-a-prichadza-s-dalsimi-aktivitami--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

03.02.2022

BRATISLAVA - Národná rada Slovenskej republiky, 3. februára 2022,  schválila novelu zákona o finančnej kontrole a audite. Jej cieľom je predovšetkým zníženie administratívnej záťaže pri čerpaní prostriedkov Európskej únie. Návrh zákona vytvára právny základ na overovanie poskytnutia verejných financií administratívnou finančnou kontrolou len s tými skutočnosťami (podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktoré budú určené na základe písomnej analýzy rizík. Zavádza sa najmä pre účely výkonu finančnej kontroly v oblasti implementácie fondov EÚ. https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-financnej-kontrole-a-audite-oznam/mid/405616/.html#m_405616


  [...pokračovanie]

01.02.2022

BRATISLAVA - Predsedníctvo Združenia miest a obcí Slovenska pred  rozhodlo o organizovaní protestného zhromaždenia samospráv, ktoré sa uskutoční 2. februára 2022 o 11.00 hodine pred Úradom vlády Slovenskej republiky, na ktorom budú predstavené konkrétne požiadavky miest a obcí vo vzťahu k vláde a parlamentu. Napriek zložitej epidemiologickej situácii ale z dôvodu dlhodobej neprínosnej komunikácie je to jediná možnosť, ako vstúpiť do procesov prijímania zákonov, konštatovalo vedenie ZMOS-u.

  [...pokračovanie]

27.01.2022

BRATISLAVA - TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax.V médiách sa môžeme často stretnúť s príkladmi protispoločenskej, či korupčnej činnosti. Jednou zo snáh o odstránenie takýchto praktík je aj zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý sa hovorovo nazýva aj zákon o whistleblowingu. Ako tento zákon funguje, čo prináša a ako chráni oznamovateľov? Čo priniesol od svojej účinnosti a ako sa s ním majú vysporiadať zamestnávatelia? Ako k nemu pristupovať procesne a aké sú rady odborníkov?  https://www.tuvsud.com/sk-sk/cinnosti/vzdelavanie/sk/ochrana-oznamovatelov-protispolocenskej-cinnosti

 

  [...pokračovanie]

21.01.2022

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v štvrťročnej informácii o výsledkoch kontrol troch najvyšších ústavných činiteľov upozornil na nefunkčnú vnútornú kontrolu štátnych inštitúcií, drahý a meškajúci modul úradnej komunikácie, nedostatočnú prevenciu voči hazardu, či nejednotné pravidlá pri hospodárení v lesoch.  https://www.zmos.sk/rizika-vo-fungovani-statnych-a-verejnych-institucii-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

05.01.2022

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - 1. január je dňom vzniku Slovenskej republiky, štátnym sviatkom a zároveň prvým dňom nového roka, kedy všetci navzájom si prajeme zdravie, šťastie, radosť a pokoj v rodinách. K tomuto želaniu sa pripája aj vedenie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky a želá svojim členom a priaznivcom veľa pracovných a osobných úspechov v Novom roku 2022.  

  [...pokračovanie]

05.01.2022

BRATISLAVA - Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 31.12.2021. Štátny rozpočet dosiahol k tomuto dňu schodok vo výške 7 014,1 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 446,7 mil. eur (+9,2 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 702,4 mil. eur (+3,0 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 744,3 mil. eur  (-9,6 %). https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/bilancia-statneho-rozpoctu-15.html

  [...pokračovanie]

21.12.2021

Liptovská Teplička -

Vianočný čas, čas radosti, čas našich očakávaní a nádejí. Zavládne očarujúca atmosféra vianočného stola z vôňami medovníkov, škorice a iných dobrôt. Svetlo vianočného stromčeka, vyzdobených príbytkov a nadchádzajúci vianočný pokoj v nás vzbudzuje príjemné pocity a navodzuje sviatočnú atmosféru. Štedrovečerný večer je krásny, príjemný a pokojný, a také majú byť sviatočné dni tohto roku.  Čas vianoc v nás prebúdza naše najlepšie vlastnosti a predsavzatia, je pre každého z nás niečím magickým a tajomným. Cítime a uvedomujeme si silu priateľstva, lásky, úcty a solidarity. Vianoce v nás vyvolávajú aj spomienky na našich blízkych, na ktorých v týchto dňoch intenzívnejšie spomíname.

Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, želá svojim členom a priaznivcom, spokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2022.

  [...pokračovanie]

22.11.2021

BRATISLAVA - Úrad pre verejné obstarávanie, pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov, na školenie Sociálne hľadiská – Podpora zamestnanosti, Podpora vzdelávania. Cieľom školenia je priblížiť verejným obstarávateľom/obstarávateľom problematiku vybraných sociálnych hľadísk, nástrojov na ich aplikáciu, význam a ich realizáciu v praxi z pohľadu verejných obstarávateľov a úradu. https://www.zmos.sk/uvo-organizuje-skolenie-socialne-verejne-obstaravanie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

15.11.2021

BRATISLAVA - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila aktuálny odhad deficitu verejnej správy (VS) v roku 2021. Podľa tohto odhadu Rada pre rozpočtovú zodpovednosť výraznejšie znížila odhad deficitu VS v roku 2021. Odchýlka očakávaného deficitu VS od aktuálneho odhadu vlády je pozitívna vo výške 1 148 mil. eur (1,1 % HDP), čo znamená, že riziko nárastu schodku nad úroveň predpokladanú vládou ostáva nízke. Očakávaný vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a jej dôsledkov na makroekonomický vývoj. https://www.zmos.sk/pomalsie-cerpanie-vydavkov-znamena-nizsi-deficit--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky