Do pozornosti

Oznamy
19.03.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Informácie od ktorých očakávame, že pomôžu v manažovaní neľahkých situácií a pri ďalšom rozhodovaní. Metodický postup vykonávania zásahov v súvislosti s nebezpečenstvo šírenia ochorenia vírusov a baktérií koronavírusu. Na mieste zásahu môže dôjsť k výskytu vírusov a baktérií ako aj ich prenosu na zasahujúcich hasičov. Ochorenie vírusom alebo baktériou koronavírus SARS – CoV – 2 môže mať v niektorých prípadoch až následky nezlučiteľné zo životom. Prenáša sa z človeka na človeka najmä kvapôčkami pri kýchaní, verbálnej komunikácií, kašlaní, ale aj priamym kontaktom. Viac TU https://www.zmos.sk/metodicky-postup-vykonavania-zasahov-v-suvislosti-s-nebezpecenstvo-sirenia-ochorenia-virusov-a-bakterii-koronavirusu-sars-cov-2-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

 

  [...pokračovanie]

18.03.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky zverejňuje aktuálne informácie, ktoré majú napomôcť riadeniu a rozhodovaniu v postupoch v jednotlibých oblastiach činnosti samospráv a hlavne poskytnúť informácie širokej verejnosti k zvládnutiu mimoriadnej situácie na Slovensku. Ide o oblasť pracovného práva, rokovanie obecných zastupiteľstiev, postup pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy, vzdelávacie portály pre školy ako aj pravidla návštev pošty, obchodov. Tieto informácie nájdete po odklinutí linkov, ktoré nám poskytla Kancelária ZMOS, sú prílohou tohoto článku.

  [...pokračovanie]

16.03.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, prostredníctvom ZMOS dostalo aktuálne informácie ohľadom mimoriadnej situácie na Slovensku, v súvislosti s vírusovým ochorením COVID 19. Svojim členom oznamujeme, že bolo spracované usmernenie k vyplácaniu sociálnych dávok, čo je mimoriadne aktuálne v týchto dňoch. Informáciu nájdete na linku https://www.zmos.sk/na-vyplacanie-socialnych-davok-bude-dohliadat-aj-policia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

10.03.2020

LIPTOVSKA TEPLIČKA - V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom neodporúča ZHK SR, svojim členom organizovať zasadnutia regionálnych sekcií. Doporučuje rešpektovať  usmernenia a pokyny vydávané verejnými inštitúciami, v súvislosti s ochranou zdravia a nešírenia respiračného ochorenia. Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy.

 

 

 

 

 

  [...pokračovanie]

05.03.2020

BRATISLAVA - Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje workshopy na tému :  „Pravidlá tvorby interných ekonomických predpisov v samospráve“ a „Podnikanie v RO a PO v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC“, ktoré sa uskutoční 21.4.2020, BBS Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava.

 

 

 

 

 

  [...pokračovanie]

02.01.2020

Liptovská Teplička - 1. január je dňom vzniku Slovenskej republiky, štátnym sviatkom a zároveň prvým dňom nového roka, kedy všetci navzájom si prajeme zdravie, šťastie, radosť a pokoj v rodinách. K novoročnému želaniu sa pripája aj vedenie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky a želá svojim členom šťastie, zdravie a veľa pracovných ako aj osobných úspechov v Novom roku 2020. K želaniu sa pripája aj prezident združenia, Ing. Ľudovít Budzák, svojím novoročným príhovorom k členom a priaznivcom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.  

 

 

  [...pokračovanie]

27.12.2019

BRATISLAVA - Spoločnosť Verlag Dashöfer organizuje školenie o verejnom obstarávaní, v sídle spoločnosti Železničiarska 13, Bratislava, dňa 4.2.2020, ktoré v uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Približuje nové úpravy vo verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v aplikačnej praxi vrátane novely zákona č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1.1.2020). https://www.eseminare.sk/verejne-obstaravanie-od-1-1-2020-productsem797/

  [...pokračovanie]

20.12.2019

Liptovská Teplička - Ticho klope na dvere vianočný čas, čas radosti, čas našich očakávaní a nádejí. Zavládne očarujúca atmosféra vianočného stola z vôňami medovníkov, škorice a iných dobrôt. Svetlo vianočného stromčeka, vyzdobených príbytkov a nadchádzajúci vianočný pokoj v nás vzbudzuje príjemné pocity a navodzuje sviatočnú atmosféru. Všetci sa snažíme, aby štedrovečerný večer bol krásny, príjemný a aby krásne a pokojné boli i sviatočné dni tohoto roku.  Čas vianoc v nás prebúdza naše najlepšie vlastnosti a predsavzatia, je pre každého z nás niečím magickým a tajomným, otvárajú sa nám srdcia a opäť máme k sebe o niečo bližšie. Cítime a uvedomujeme si silu priateľstva, lásky, úcty a solidarity. Vianoce v nás vyvolávajú aj spomienky na našich blízkych, na ktorých v týchto dňoch intenzívnejšie myslíme.

Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, želá svojim členom a priaznivcom, spokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2020.

 

 

 

 

 

 

  [...pokračovanie]

12.12.2019

BRATISLAVA - Workshop, ktorý sa uskutoční 16. 12. 2019 v Trenčíne, so zameraním na problematiku participatívneho rozpočtovania v samosprávach,  organizované  Združením  miest  a obcí  Slovenska  v  spolupráci  s  Inštitútom  hospodárskej  politiky ,  je  vstupom  do  aj problematiky  smart  z  hľadiska  poslania  a  filozovie pre potreby miest a obcí. Diskusia s primátormi,  starostami  a  odborníkmi  z  komunálnej politiky sa uskutoční v čase, kedy samosprávy pripravujú rozpočty pre budúci rok 2020.  Podujatie  je  realizované  v  rámci národného  projektu  s  podporou  Európskeho  sociálneho  fondu  v  rámci  Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

 

 

 

  [...pokračovanie]

10.12.2019

BEŠEŇOVÁ -  

3. decembra 2019, v Bešeňovej, Združenie miest a obcí Slovenska, v rámci seminára na tému Podpora nájomného bývania samosprávou – teória a prax, ku ktorej spracovalo analýzu podpory nájomného bývania na Slovensku, predstavilo účastníkom zmapovanie súčasného stavu, definovanie možností na podporu a rozvoj nájomného bývania a tiež predstavenie príkladov dobrej praxe z prostredia miest a obcí. Dokument reaguje na dlhodobý vývoj a tiež formuluje východiská na podporu nájomného bývania z hľadiska ekonomických možností, spoločenských prínosov a nových trendov.

 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky