Do pozornosti

Oznamy
31.03.2020

Liptovská Teplička - Vláda SR na svojom včerajšom rokovaní schválila  Návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorého súčasťou je aj ZMOSom iniciovaná zmena zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vo vzťahu k rozšíreniu foriem hlasovania zastupiteľstva. Vládny materiál, ktorý prichádza na rokovanie parlamentu je k dispozícii na  https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24676/1

Európska komisia a boj proti dezinformáciam. Vzhľadom na tok neustálych a škodlivých informácii týkajúci sa najmä zdravia zverejnila Európska komisia špecializovanú stránku na boj proti dezinformáciám. Na základe komunikácie Európskej komisie s jednotlivými platformami (Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla) sa potvrdil tok dezinformácii, ktoré vo veľkom množstve tieto platformy odstraňujú a zaviedli aj opatrenia na odstránenie reklám týkajúcich sa falošných ochranných prostriedkov, ako sú masky. Na odhalení šírenia dezinformácií o pandémii pracuje aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť.  https://www.zmos.sk/europska-komisia-a-boj-proti-dezinformaciam-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Požiadavka Sociálnej poisťovne vo veci evidencie návštevy detí v materských školách. V prípade, zriaďovateľa materskej školy, potreba informovania jej vedenia. Požiadavka na webovej adrese https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-ziada-predskolske-zariadenia--do-zajtra-poslite-zoznam-deti/48411s68459c?fbclid=IwAR3Snaqg2XbdQssUOLN4jz6mb4avai2qT-rYQxJJED264qD4xGhIVn_LTA4

  [...pokračovanie]

30.03.2020

Liptovská Teplička - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky informuje o krokoch ZMOS, ktorý v priebehu víkendu nadviazal spoluprácu s dvomi expertami, ktorí spracujú špeciálne usmernenia pre rôzne oblasti pracovnoprávnych vzťahov k samosprávam a ich organizáciám. Nadalej sa bude spolupracovať s ďalšími expertami a to už pre oblasť ekonómie, eurofondov a hospodárskych opatrení, ktoré budú nesmierne dôležité v nadchádzajúcom období. Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dodávateľov pitnej  vody, link https://www.zmos.sk/odporucanie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pre-dodavatelov-pitnej-vody-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

28.03.2020

Liptovská Teplička - Združenie miest a obcí Slovenska sa v nadväznosti na aktuálnu situáciu na Slovensku v tomto období venuje problematike pracovnoprávnych vzťahov. Z tohto dôvodu bola spracovaná  prvá časť informácií, ktorá je venovaná vybraným aspektom pracovnoprávnych vzťahov https://www.zmos.sk/vybrane-aspekty-pracovnopravnych-vztahov--oznam/mid/405616/.html#m_405616Zároveň ZMOS ruší májový snem. Najväčšie rokovanie združenia presúva na jeseň.  https://www.zmos.sk/zmos-rusi-majovy-snem-najvacsie-rokovanie-zdruzenia-presuva-na-jesen--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

26.03.2020

Liptovská Teplička - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky informuje, že Kancelária ZMOS momentálne spracováva informácie v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Vzhľadom na skutočnosť, že práca na ministerstvách, s ktorými je potrebné konzultovať návrhy, aj vzhľadom na personálne obmeny nie je ideálna, očakávame, že už zajtra budú prvé informácie z tejto oblasti. Dôležité ekonomické informácie nájdete na https://www.zmos.sk/dolezite-ekonomicke-informacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

25.03.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Združenie hlavných kontrolóro miest a obcí Slovenskej republiky, informuje o aktivite ZMOS, predsedu Branislava Trégera, o potrebe novely zákona o obecnom zriadení. ZHK SR sa stotožňuje s potrebou zabezpečenia právnej istoty pri rozhodovaní obecných zastupiteľstiev v mimoriadnych situáciách. Bez týchto zmien bude dochádzať k rôznym interpretáciám na obciach, čo znemožní vykonávanie efektívnej verejne správy. Informáciu o znení novely zákona o obecnom zriadení umožňujúcu vo výnimočných situáciách hlasovanie formou per rollam https://www.zmos.sk/branislav-treger-zmos-v-zlozitej-situacii-ponuka-sucinnost--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

24.03.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - V snahe zabezpečiť informovanosť verejnosti zverejňujeme aktuálne informácie o postupoch verejných inštitúcií v tejto mimoriadnej situácií. Slovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek. Týka sa to aj úpravy doručovania niektorých doporučených zásielok. Viac nájdete na  https://www.zmos.sk/slovenska-posta-upravi-otvaracie-hodiny-pobociek-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

23.03.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Z kancelárie ZMOS bolo Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky informované o pokynoch z príslušných úradov a potrebe informovať ľudí, prečo zostať doma. Zostať doma je v tomto období užitočné odporúčanie. Eliminujeme riziko šírenia choroby, znižujeme možnosti negatívnych dopadov na seba, blízkych okolie. Ak máte záujem využiť plagáty, obrázky k tejto kampani, sú k dispozícii na stiahnutie. https://www.zmos.sk/zostan-doma---oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

19.03.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Informácie od ktorých očakávame, že pomôžu v manažovaní neľahkých situácií a pri ďalšom rozhodovaní. Metodický postup vykonávania zásahov v súvislosti s nebezpečenstvo šírenia ochorenia vírusov a baktérií koronavírusu. Na mieste zásahu môže dôjsť k výskytu vírusov a baktérií ako aj ich prenosu na zasahujúcich hasičov. Ochorenie vírusom alebo baktériou koronavírus SARS – CoV – 2 môže mať v niektorých prípadoch až následky nezlučiteľné zo životom. Prenáša sa z človeka na človeka najmä kvapôčkami pri kýchaní, verbálnej komunikácií, kašlaní, ale aj priamym kontaktom. Viac TU https://www.zmos.sk/metodicky-postup-vykonavania-zasahov-v-suvislosti-s-nebezpecenstvo-sirenia-ochorenia-virusov-a-bakterii-koronavirusu-sars-cov-2-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

 

  [...pokračovanie]

18.03.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky zverejňuje aktuálne informácie, ktoré majú napomôcť riadeniu a rozhodovaniu v postupoch v jednotlibých oblastiach činnosti samospráv a hlavne poskytnúť informácie širokej verejnosti k zvládnutiu mimoriadnej situácie na Slovensku. Ide o oblasť pracovného práva, rokovanie obecných zastupiteľstiev, postup pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy, vzdelávacie portály pre školy ako aj pravidla návštev pošty, obchodov. Tieto informácie nájdete po odklinutí linkov, ktoré nám poskytla Kancelária ZMOS, sú prílohou tohoto článku.

  [...pokračovanie]

16.03.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, prostredníctvom ZMOS dostalo aktuálne informácie ohľadom mimoriadnej situácie na Slovensku, v súvislosti s vírusovým ochorením COVID 19. Svojim členom oznamujeme, že bolo spracované usmernenie k vyplácaniu sociálnych dávok, čo je mimoriadne aktuálne v týchto dňoch. Informáciu nájdete na linku https://www.zmos.sk/na-vyplacanie-socialnych-davok-bude-dohliadat-aj-policia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky