Archív z roku 2008
01.12.2008

Odborný seminár o novele zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe je zameraný na úpravu v znení poslednej novely, na zmeny oproti predchádzajúcej úprave, na základné pravidlá kontrolnej činnosti a súčinnosť orgánov kontroly.

  [...pokračovanie]

12.11.2008
V Banskej Bystrici sa uskutoční v dňoch 8. - 9. decembra 2008, na Mestskom úrade v Banskej Bystrici rozšírené zasadnutie Predsedníctva ZHK SR, na ktorom sa zúčastnia aj hostia z NKÚ, MV SR a ZMOSu.

 

  [...pokračovanie]

05.11.2008

Dňa 20. novembra 2008, sa uskutoční v Bratislave, kurz s cieľom poskytnúť účastníkom nové a aktuálne informácie z oblasti účtovníctva a finančníctva potrebné pre vykonávanie vnútropodnikovej kontroly.

  [...pokračovanie]

04.11.2008

Odborný kurz elektronické verejné obstarávanie (EVO), v duchu povinností i osobných a technických predpokladov pre jeho uplatnenie v praxi, ponúka Agentúra J&T manažment, s.r.o. Bratislava, dňa 11. decembra 2008, Bajkalská 27, Bratislava.

  [...pokračovanie]

24.09.2008

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom nové a aktuálne informácie z oblasti účtovníctva a finančníctva potrebné pre vykonávanie vnútropodnikovej kontroly.

  [...pokračovanie]

17.09.2008

Asociácia vzdelávania samosprávy v Martine pripravila pravidelnú polročnú "Odbornú konferenciu pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy", ktorá sa uskutoční 27. -29. októbra 2008 vo Vysokých Tatrách, na Podbanskom v hoteli Permon. Bližšie informácie a prihláška je prílohou tohoto príspevku.

  [...pokračovanie]

12.09.2008

Metodické usmernenie č. 4/OOS/2008 zo 17. apríla 2008 na kontrolu duálneho zobrazovania cien, uvádzania a zaokrúhľovania cien, jednotkových cien a platieb pri prechode na euro. Cieľom je zabezpečiť komplexnú ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov

  [...pokračovanie]

27.08.2008

Ponuka vzdelávacích podujatí na september-október 2008

  [...pokračovanie]

27.08.2008

Asociácia vzdelávania samosprávy v spolupráci s RVC Trenčín Vás pozývajú na akreditovaný kurz MŠ SR pre hlavných kontrolórov obcí

  [...pokračovanie]

18.07.2008

So vstupom Slovenskej republiky do eurozóny bol vypracovaný Národný plán zavedenia eura v SR. Je to základný rámcový dokument, ktorý stanovil kroky, potrebné pre bezproblémové a úspešné zavedenie eura v celom hospodárstve SR. Vláda ho schválila svojím uznesením č. 525 zo dňa 6. júla 2005. Najvyšším riadiacim a koordinačným orgáínom pri príprave na zavedenie eura v SR je Národný koordinačný výbor.

  [...pokračovanie]

30.06.2008

Svit - Zasadnutie Predsedníctva ZHK SR sa uskutoční dňa 1. júla 2008 vo Svite.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky