Oznamy
Zasadnutie Predsedníctva ZHK sa uskutoční 28.- 29. septembra 2009 v Malej Tŕni
24.08.2009

Program rokovania Predsedníctva ZHK sa bude zaoberať novými formami vzdelávania členskej základne, vstup do realizácie "Koncepcie modernizácie územnej samosprávy v Slovenskej republike", doplnenie metodických materiálov do publikácie "KONTROLA V SAMOSPRÁVE", publikačná a  edičná činnosť združenia, programové rozpočtovanie.Program rokovania P-ZHK SR
 
28. septembra 2009
     1. Otvorenie
     2. Kontrola plnenia uznesení
     3. Koncepcia modernizácie územnej samosprávy Slovenskej republiky
     4. Finančná kríza z pohľadu kontroly a možnosti jej utlmenia v obciach
     5. Publikačná činnosť, predaj publikácie "KONTROLA V SAMOSPRÁVE"
     6. Informácia o stave pripomienok ZHK SR k novelizácií zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
     7. Príprava XVII. snemu ZHK SR
     8. Vzdelávanie členskej základne ZHK SR

29. septembra 2009
     9. Hospodárenie za obdobie od 1.1. do 31.8.2009
   10. Stav členskej základne k 31. 8. 2009
   11. Časový a vecný plán úloh stálych odborných komisií
   12. Príprava rozšíreného zasadnutia P-ZHK SR
   13. Aktuálne otázky v oblasti kontroly
   14. Rôzne
   15. Záver


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky