Oznamy
Definitívny návrh štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
14.10.2022

BRATISLAVA - 13. októbra 2022 - Sociálni partneri sa zhodli na tom, že je dôležité, aby parlament schválil definitívny návrh štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. ZMOS ako jediný vyjadril s návrhom štátneho rozpočtu nesúhlas. ZMOS zastupoval na rokovaní jeho prvý podpredseda a starosta obce Košeca Radomír Brtáň. https://www.zmos.sk/zmos-ako-jediny-vyjadril-s-navrhom-statneho-rozpoctu-nesuhlas-oznam/mid/405616/.html#m_405616Zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov a vlády 12.10.2022 mimoriadne rokovali o „zákone roka“, návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2023. Sociálni partneri boli informovaní o negatívnych do-padoch, v prípade jeho neschválenia Národnou radou Slovenskej republiky.
Všetci sociálni partneri sa zhodli na tom, že je dôležité, aby parlament definitívne znenie štátneho rozpočtu schválil. Rozpočtové provizórium by vláde SR znemožnilo pomáhať ľuďom a rea-lizovať kompenzačné opatrenia. V prípade neschválenia štátneho rozpočtu parlamentom by rozpoč-tové provizórium spôsobilo zmrazenie a pozastavenie všetkých výdavkov vrátane tých, ktoré by mali byť určené na krízovú pomoc ľuďom aj zamestnávateľom.
Mimoriadne 23. rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR (tripartity) otvoril jej predseda a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak. Tripartity sa tradične zúčastnil aj predseda vlády SR Eduard Heger, ktorý v úvode zdôraznil dôležitosť zákona roka a pripravenosť vlády spolupracovať pri jeho prijatí.
Minister Krajniak sociálnych partnerov ubezpečil, že vláda reflektuje na ich pripomienky. Preto sociálnym partnerom bližšie špecifikoval návrh využitia rezervy na pomoc s energiami v objeme pri-bližne 3,5 miliardy EUR. Špecifikácia finančnej rezervy na pomoc s energiami bude tiež súčasťou materiálu, ktorý ministerstvo financií predloží na rokovanie vlády SR.

Závery z mimoriadneho 23. rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR
•    Na rokovaní HSR sa podarilo dosiahnuť dohodu medzi zástupcami zamestnancov, zamestnávateľov a vládou pri prerokovaní návrhu štátneho rozpočtu. KOZ, APZ, AZZZ SR, RÚZ vzali návrh štátneho rozpočtu na vedomie. KOZ a AZZZ SR sú pripravené zmeniť toto stanovisko na súhlasné, podľa výsledkov zajtrajšieho rokovania k rozpočtu. ZMOS ako jediný vyjadril s návrhom štátneho rozpočtu nesúhlas.
•    Hospodárska a sociálna rada SR prerokovala iniciatívny návrh RÚZ o problémoch s legislatívnym procesom týkajúcom sa poslaneckých návrhov zákonov. Vznikne pracovná skupina, kde bude mať zastúpenie každý sociálny partner, aby sa mohol legislatívny proces vylepšiť.
•    Predseda HSR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak prijal a vyjadril súhlas s požiadavkou zamestnávateľov, aby vláda SR do konca októbra predstavila konkrétny plán pomoci s cenami energií v hodnote približne 1,3 miliardy EUR. K tomu je nevyhnutné schválenie novely štát-neho rozpočtu pre tento rok.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky