Oznamy
Analýza a metodika najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní
03.08.2022

BRATISLAVA - 1. augusta 2022 - Úrad pre verejné obstarávanie pripravil ďalšiu Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní.  Zameral sa na najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri aplikácii inštitútu opisu predmetu zákazky a vyhodnocovania ponúk. Analýza a metodika v štruktúrovanej forme mapuje najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní, vysvetľuje aplikáciu inštitútu opisu predmetu zákazky a vyhodnocovania ponúk. Analýza a metodika zároveň poukazuje na príslušnú rozhodovaciu prax úradu, ako aj Rady úradu. https://www.zmos.sk/dalsia-analyza-a-metodika-najcastejsich-poruseni-zakona-o-verejnom-obstaravani-oznam/mid/405616/.html#m_405616Gestorom vypracovania tejto analýzy a metodiky je odbor dohľadu, ktorý vedie riaditeľ Tomáš Lepieš. Analýza a metodika je v poradí štvrtým vydaním z celkových piatich analýz a metodík, ktoré vychádzajú priebežne počas celého obdobia trvania projektu. Ich cieľom je zjednocovať rozhodovaciu prax, posilňovať profesionalitu zamestnancov úradu, ako aj širokej verejnosti.
Analýza a metodika v štruktúrovanej forme mapuje najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní, vysvetľuje, inštitút opisu predmetu zákazky a vyhodnocovania ponúk. Analýza a metodika zároveň poukazuje na príslušnú rozhodovaciu prax úradu, ako aj Rady úradu.

Zdroj: zevo.uvol.gov.sk/zoznam


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky