Oznamy
Rozhodnutia UVO SR budú preskúmavať ďalší odborníci z praxe
01.08.2022

BRATISLAVA - Rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky (ÚVO) budú preskúmavať ďalší odborníci z praxe. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák rozšíril tím členov osobitnej komisie úradu, ktorí budú odborne posudzovať prvostupňové rozhodnutia ÚVO. Informovala o tom riaditeľka tlačového odboru úradu Janka Zvončeková. Osobitná komisia je odborným poradným orgánom druhostupňového orgánu v konaniach, ktoré sa týkajú rozhodnutí o uložení sankcií, budúceho vymáhania korekcií či preskúmavania právoplatných rozhodnutí úradu. Osobitnej komisii nedávno pribudla aj ďalšia nová oblasť pôsobnosti, v rámci ktorej bude odborne posudzovať aj opravné prostriedky voči sankciám súvisiacim s činnosťou odborných garantov."Osobitná komisia je odborným poradným orgánom druhostupňového orgánu v konaniach, ktoré sa týkajú rozhodnutí o uložení sankcií, budúceho vymáhania korekcií či preskúmavania právoplatných rozhodnutí úradu. Osobitnej komisii nedávno pribudla aj ďalšia nová oblasť pôsobnosti, v rámci ktorej bude odborne posudzovať aj opravné prostriedky voči sankciám súvisiacim s činnosťou odborných garantov," skonštatoval Hlivák.
Šéf úradu doplnil nových odborníkov v rámci interných členov, externých členov a zmena nastala aj na pozícii predsedníčky komisie. Na túto pozíciu Hlivák navrhol súčasnú riaditeľku Kancelárie rady úradu Zuzanu Krajčovičovú, ktorá nomináciu prijala. Krajčovičová je tiež Hlivákovou nominantkou na pozíciu podpredsedníčky úradu. Vyjadril preto ľútosť, že vláda ani po takmer roku o tejto nominácii nerozhodla. "Ide o kvalitnú odborníčku, ktorá by vo vedení tak dôležitého kontrolného orgánu bola pre spoločnosť prínosom. Vždy som kládol dôraz na posilňovanie odbornosti v rozhodovacej činnosti úradu, teší ma preto, že okrem predsedníčky sa komisia posilnila aj o ďalších odborníkov z praxe," zdôraznil Hlivák.
Nová predsedníčka komisie priblížila, že právu verejného obstarávania sa venuje približne 17 rokov, pričom prevažnú časť tohto obdobia pôsobí na ÚVO. "Novú pozíciu predsedníčky osobitnej (rozkladovej) komisie vnímam ako ocenenie mojej odbornej práce na úrade a súčasne ako príležitosť na zúročenie bohatých skúseností nadobudnutých pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním. Osobitnú komisiu považujem za nenahraditeľný zdroj poznatkov a praktických skúseností odborníkov pôsobiacich mimo úradu a tiež ako cennú spätnú väzbu k rozhodnutiam úradu z externého prostredia," poznamenala Krajčovičová.
Medzi odborníkmi pôsobiacimi mimo úradu, ktorí sa stali novými externými členmi komisie, je aj Miroslav Cák spolupracujúci s Nadáciou Zastavme korupciu. "Oceňujem, že sú do osobitnej komisie menovaní aj ľudia zo súkromného sektora. Verím, že to prispeje ku kvalitným rozhodnutiam a inému pohľadu na riešené otázky," dodal Cák.

Zdroj: TASR


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky