Oznamy
Informácia o výsledkoch kontrol NKÚ SR
21.01.2022

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v štvrťročnej informácii o výsledkoch kontrol troch najvyšších ústavných činiteľov upozornil na nefunkčnú vnútornú kontrolu štátnych inštitúcií, drahý a meškajúci modul úradnej komunikácie, nedostatočnú prevenciu voči hazardu, či nejednotné pravidlá pri hospodárení v lesoch.  https://www.zmos.sk/rizika-vo-fungovani-statnych-a-verejnych-institucii-oznam/mid/405616/.html#m_405616       V poslednom kvartáli roku 2021 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, ukončil 10 kontrolných akcií v 15 subjektoch a jeho analytická jednotka spracovala 2 analýzy. Kontrolóri identifikovali nedostatky aj pri nastavení verejného obstarávania u národných diaľničiarov, či pri účinnosti rezidentského štúdia pre mladých lekárov. Závažné zistenia odstúpil orgánom činným v trestnom konaní.
        Skúsenosti z kontrol poukazujú na silný rezortizmus, častú neochotu k spolupráci, výmene informácií, čo môže podstatne ovplyvniť efektívnosť využitia verejných financií. Podľa NKÚ je kontrola silný nástroj v rukách daňových poplatníkov, poslancov i manažérov štátnych a verejných inštitúcií a preto musí byť jednoducho súčasť riadenia. Ten, kto nemeria, nevie riadiť. Nevie, či napreduje alebo cúva. Tým, ktorých kontroluje, nastavuje zrkadlo. Pozerať sa však treba aj cez predné sklo. Zdôrazňuje v stanovisku k štátnemu rozpočtu, úrad podporuje všetky reformné kroky, ktoré by neboli iba kozmetickými úpravami, presunmi kompetencií, ale skutočnými reformami, šetriacimi verejné zdroje tam, kde je to objektívne možné. A ich nasmerovanie tam, kde je to objektívne potrebné.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2022 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky