Oznamy
Školenie na tému "Sociálne hľadiská – Podpora zamestnanosti, Podpora vzdelávania"
22.11.2021

BRATISLAVA - Úrad pre verejné obstarávanie, pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov, na školenie Sociálne hľadiská – Podpora zamestnanosti, Podpora vzdelávania. Cieľom školenia je priblížiť verejným obstarávateľom/obstarávateľom problematiku vybraných sociálnych hľadísk, nástrojov na ich aplikáciu, význam a ich realizáciu v praxi z pohľadu verejných obstarávateľov a úradu. https://www.zmos.sk/uvo-organizuje-skolenie-socialne-verejne-obstaravanie-oznam/mid/405616/.html#m_405616Školenie bude realizované v rámci Aktivity č. 2 - Udržateľné a strategické verejné obstarávanie, projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa a je primárne určené pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov.
Školenie je bezplatné, avšak počet účastníkov je za účelom zabezpečenia čo najefektívnejšieho a technicky bezproblémového školenia limitovaný na maximálne 50.
Z každej organizácie je možná účasť max. 2 zamestnancov. Úrad si po naplnení kapacity vyhradzuje právo ukončiťprihlasovanie.
Prihlášku na školenie je potrebné vyplniť a zaslať najneskôr do 22.11.2021. Najneskôr 2 dni pred termínom konania školenia Vám bude zaslaný e-mail s webovým odkazom na MS Teams, kde bude prebiehať školenie.
Pozvanka_a_Program_skolenie_Socialne_verejne_obstaravanie_25.11.2021.pdf
Prihláška: https://forms.gle/UgBdjJfrPjEy5iur5


Zdroj: https://zevo.uvo.gov.sk/zoznam-aktualit/aktualita/uvo-vas-pozyva-na-skolenie-socialne-verejne-obstaravanieOchrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2022 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky