Oznamy
Združenie miest a obcí Slovenska spracováva ďalšiu, pre samosprávu mimoriadne užitočnú analýzu
05.11.2021

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska spracováva, pre samosprávu mimoriadne užitočnú analýzu. Pripravovaná analýza sa týka miestnych daní a poplatkov ako nástroja na skvalitnenie života obyvateľov miest a obcí. Cieľom pripravovanej analýzy je preukázanie nevyhnutnej potreby ponechania mestám a obciam možnosť stanovovať a vyberať dane a poplatky, ako jedného zo základných nástrojov skvalitnenia života obyvateľov, pretože práve tento príjem samospráv sa premieta do konkrétnych verejných služieb, ktoré samosprávy zabezpečujú pre svojich obyvateľov. V analýze sa počíta aj so spracovaním problematiky zdieľanej ekonomiky, ktorá nemá žiadne parametre a regulácie, čo sa negatívne premieta do príjmov samospráv, ale aj neférovosti podnikania vo vzťahu k privátnemu sektoru pôsobiacemu na území komunálu. V dokumente bude aj porovnanie miestnych daní a poplatkov na úrovni našich samospráv a komunálu vo vybraných európskych štátoch. https://www.zmos.sk/zmos-analyzuje-miestne-dane-a-poplatky--oznam/mid/405616/.html#m_405616Takto spracovaná analýza ponúkne vysokú výpovednú hodnotu pre ďalšie posilnenie postavenia miestnych daní v systéme originálnych kompetencií miest a obcí v nadväznosti na všestranný rozvoj miest a obcí. Dokument môže slúžiť pre prácu na úrovni sociálneho dialógu, ako podklad pre účely predkladania legislatívnych zmien v oblasti miestnych daní a poplatkov. Súčasťou analytickej štúdie budú tiež závery a odporúčania, nakoľko ZMOS chce tento dokument využiť pre sociálny dialóg s cieľom návrhu a presadzovania opatrení a zmien v pôsobností samospráv v tejto agende.

 

Zdroj: www.zmos.sk


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2022 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky