Oznamy
Inštitút finančnej politiky zverejnil návrh rozpočtového plánu na rok 2022.
21.10.2021

BRATISLAVA - Návrh rozpočtového plánu je súčasťou nových požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne. Nariadenie má za cieľ dosiahnuť lepšiu koordináciu rozpočtovej politiky a štrukturálnych politík, zohľadňujúc pravidlá Paktu stability a rastu a stratégie Európa 2020. Konkrétnym nástrojom je predkladanie návrhu rozpočtového plánu, ktorý prezentuje vývoj fiškálnej pozície, predpokladaný vývoj ekonomiky a popis opatrení rozpočtovej politiky na dosiahnutie stanovených cieľov v strednodobom horizonte.Rozpočet na najbližšie roky je v znamení postupného posunu od krátkodobých urgentných potrieb k stredno a dlhodobým výzvam Slovenska. Po stabilizácii situácie súvisiacej s negatívnymi dopadmi COVID-19 sa do popredia dostávajú podpora rozvoja Slovenska prostredníctvom napĺňania Plánu obnovy a odolnosti a zodpovedný prístup k udržateľnosti verejných financií.

 

Rovnako ako 2020 aj rok 2021 je výrazne negatívne poznačený následkami pandémie COVID-19, vrátane nepriaznivých zdravotných a ekonomických dopadov na obyvateľov Slovenska. Prioritou bola ochrana zdravia obyvateľstva aj ekonomiky, čo sa prejavilo aj na náraste deficitu verejných financií a dlhu verejnej správy v týchto rokoch.

 

V roku 2022 sa predpokladá dobeh a odznievanie pandémie COVID-19, ktoré vláda v rozpočte na budúci rok pokrýva rezervami. Podporu ekonomiky tak v roku 2022 na seba vo väčšej miere preberie napĺňanie Plánu obnovy. Aj vďaka tomu rozpočet predpokladá v roku 2022 zníženie deficitu verejnej správy.

 

V súlade s konsolidačnou stratégiou stanovenou v Programe stability začne aktívne ozdravovanie verejných financií od roku 2023, čo je v súlade s očakávaným obnovením európskych fiškálnych pravidiel. Splnením tohto plánu bude deficit verejných financií znížený pod 3 % HDP od roku 2023 a zadlženie sa stabilizuje pod 60 % HDP.

 

Zdroj: https://www.mfsr.sk/archiv/98DBP_2022_master_FINAL.pdf


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2021 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky