Oznamy
ZMOS žiada o uvoľnenie rúk a voľnejšie využitie rezervného fondu.
01.10.2021

BRATISLAVA -

Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na ministra financií s požiadavkou na rozviazanie rúk pri hospodárení samospráv v ďalších rokoch. A to voľnejším využitím rezervného fondu rozpočtov miest a obcí.  https://www.zmos.sk/zmos-ziada-o-uvolnenie-ruk-a-volnejsie-vyuzitie-rezervneho-fondu--oznam/mid/405616/.html#m_40561627. septembra 2021, Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na ministra financií s požiadavkou na rozviazanie rúk pri hospodárení samospráv v ďalších rokoch. A to voľnejším využitím rezervného fondu rozpočtov miest a obcí.

„Mestá a obce  v  tejto  ťažkej  dobe  sa  snažia udržiavať zamestnanosť a nepristupovať k opatreniam, ktoré by znamenali tak prepúšťanie zamestnancov, ako aj výrazné znižovanie ich príjmov počas karanténnych a obmedzených výkonov.  Nepochybujem  o  tom,  že tým pomáhame  aj  vláde lepšie prekonať tieto ťažké časy s čo najlepšou akceptáciou opatrení verejnosťou.  Na základe toho uvítame,  ak  nám  rezort  financií  rozviaže  ruky pri úhrade bežných výdavkov z rezervného fondu o dva roky,“ hovorí Martin Chren, starosta Ružinova, ktorý sa v Združení miest a obcí Slovenska venuje tejto agende.

Táto výnimka nemá negatívny vplyv na štátny rozpočet. ZMOS pritom zdôrazňuje, že v mene viac ako 95 % členskej základe nežiada o žiadnu priamu finančnú dotáciu, len o mierne uvoľnenie rúk v tejto ťažkej dobe, ktoré sa už osvedčilo v tomto roku. Predĺženie o dva roky je odôvodnené pretrvávajúcou nestabilnou situáciou (najmä prebiehajúcou ďalšou vlnou epidémie), ktorá komplikuje odhady pri zostavovaní rozpočtu, ako aj tým, že návrat do pôvodného stavu pri niektorých druhoch príjmov (prenájmy, návrat cestujúcich do verejnej dopravy, a pod.) bude mať v (dúfajme čoskoro) post-pandemickej dobe len postupný nábeh.

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2021 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky