Oznamy
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEDZI UVO a ZHK SR
11.05.2021

BRATISLAVA - Dňa 06. 05. 2021 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Úradom pre verejné obstarávanie a Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, účelom ktorého je užšia a profesionálnejšia spolupráca posilňujúca kontrolu verejných súťaží v regiónoch Slovenska. Informáciu o nadviazaní spomínanej spolupráce v oblasti verejného obstarávania je možné získať na: https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=860 a záznam z on-line stretnutia predsedu úradu M. Hliváka a prezidenta ZHK SR Ľ. Budzáka, nájdete na: https://www.facebook.com/miroslavhlivak/posts/1407100349644423. Na základe nadviazanej spolupráce začína úrad prostredníctvom Stálych pracovísk UVO, pôsobiacich v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky, realizovať bezplatné školenia na tému „Základy verejného obstarávania v kontexte kontroly", ktoré sa vzhľadom na aktuálnu situáciu uskutočnia on-line formou.Predmetom memoranda je vzájomná spolupráca zúčastnených strán, a to najmä v oblasti metodickej činnosti a vzdelávania členov ZHK SR, zvyšovania právneho povedomia členov ZHK SR v zmysle pôsobnosti Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky a podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Spolupráca je zameraná na:

- metodickú činnosť v oblasti skúmaných a riešených otázok, ako aj v oblasti činnosti zúčastnených strán

- informovanie a umožňovanie účasti odborníkov zúčastnených strán na odborných a vedeckých podujatiach organizovaných jednou zo zúčastnených strán alebo v spolupráci

- informovanie o všetkých dôležitých otázkach týkajúcich sa zúčastnených strán, o ktorých sa tieto dozvedeli pri svojej činnosti

- ďalšie vzdelávanie a popularizácia problematiky

- spolupráca v oblasti usporadúvania školení, workshopov, sympózií, konferencií, seminárov, odborných stáží a exkurzií.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky