Oznamy
Posilňovanie kontroly verejných súťaží v regiónoch
06.05.2021

BRATISLAVA - Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) posilňuje kontrolu verejných súťaží v regiónoch Slovenska prostredníctvom užšej a profesionálnejšej spolupráce s hlavnými kontrolórmi. Predseda úradu Miroslav Hlivák to deklaroval uzavretím Memoranda o spolupráci úradu so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky (ďalej len „ZHK SR“), pričom o jeho napĺňaní dnes rokoval s prezidentom združenia Ľudovítom Budzákom. „Od nástupu do funkcie predsedu úradu zdôrazňujem, že úrad musí robiť maximum pre účinnú a efektívnu kontrolu verejných súťaží priamo v teréne. Keďže tzv. zákazky s nízkou hodnotou, teda súťaže do max. 180 tisíc eur.(260 tisíc eur.), spadajú do kompetencie miestnych kontrolórov, teší ma, že dnešným dňom sme systémovo uchopili spoluprácu so ZHK SR. Podpisom memoranda o spolupráci sme definovali hlavné aktivity spolupráce pri kontrole dodržiavania zákonných pravidiel pri obstarávaní,“ vysvetľuje predseda úradu Miroslav Hlivák.O hlbšiu spoluprácu s úradom požiadalo samotné ZHK SR, ktoré má viac ako 300 členov. Úrad v nasledujúcich týždňoch začne so systémovými školeniami na tému „Základy verejného obstarávania v kontexte kontroly“ pre hlavných kontrolórov tohto združenia. „Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky víta, že ÚVO ako štátna inštitúcia je tak aktívna, že chce ísť systémovo pracovať priamo do terénu. Naše združenie víta možnosť zvyšovania svojho odborného potenciálu pre funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorá bude zárukou pre obce pri dodržiavaní správnych procesných postupov pri verejnom obstarávaní,“ povedal prezident ZHK SR Ľudovít Budzák.

Memorandum má zaistiť lepšiu vzdelanosť hlavných kontrolórov v oblasti zákona o verejnom obstarávaní, no posilniť má aj hodnotovú orientáciu a profesijnú etiku. „Pre účinnú kontrolu verejných súťaží spolupracujeme s Najvyšším kontrolným úradom. Táto užšia spolupráca úradu s miestnymi kontrolórmi je tiež dôležitou súčasťou efektívneho mechanizmu kontroly zákaziek v samospráve,“ uzavrel Miroslav Hlivák.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky