Oznamy
Online kurz „Zákazka s nízkou hodnotou“
06.04.2021

PREŠOV - Na základe ponuky vzájomnej spolupráce, zástupcu Stáleho pracoviska ÚVO v Prešove, v oblasti vzdelávania sa vo verejnom obstarávaní, členovia Predsedníctva ZHK SR a vedúci regionálnych sekcií ZHK SR sa zúčastnili online kurzu dňa 31.3.2021, ktorého témami bola zákazka s nízkou hodnotou, kontrola zákaziek s nízkou hodnotou, orientácia na webe ÚVO, s priestorom na diskusiu a otázky z praxe. Pilotný kurz bol vedený na vysokej odbornej úrovni, lektormi - Mgr. Ján Richnavský, Mgr. Jana Majdová, Mgr. Lucia Kaščáková a JUDr. Andrej Vaško – zaujal účastníkov online kurzu svojou úplnosťou, aktuálnosťou a možnosťou aktívne sa zapojiť so svojimi skúsenosťami z praxe v územnej samospráve. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky privítalo možnosť pokračovania takýchto bezplatných online kurzov pre všetkých svojich členov a odporúča využiť túto možnosť zvyšovania svojho odborného potenciálu pre funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorá bude zárukou pre obce pri dodržiavaní správnych procesných postupov pri verejnom obstarávaní.Stále pracovisko ÚVO v Prešove napriek obmedzeniam pokračuje v aktívnej poradenskej činnosti. Stále pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie v Prešove, ktoré funguje od januára 2020, vybavilo od začiatku aktuálneho roka doteraz celkovo 230 odborných poradenstiev a konzultácií. https://www.zmos.sk/stale-pracovisko-uvo-v-presove-napriek-obmedzeniam-pokracuje-v-aktivnej-poradenskej-cinnosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Stále pracoviská ÚVO v regiónoch organizujú online školenia. Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné on-line kurzy na témy "Zákazka s nízkou hodnotou" a "Súhrnné správy" . Aj týmito aktivitami sa stále pracoviská snažia pokračovať v podpore profesionalizácie vo verejnom obstarávaní v regiónoch, v ktorých pôsobia. https://www.zmos.sk/stale-pracoviska-uvo-v-regionoch-organizuju-online-skolenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVO pripravil podcast o zákazkách s nízkou hodnotou vrátane infografiky. Témou ďalšieho podcastu Úradu pre verejné obstarávanie sú zákazky s nízkou hodnotou. Možnosti ich realizácie približuje Adriana Gajdošíková z Inštitútu verejného obstarávania na úrade. V tomto prípade ide o zákazky s nízkou hodnotou, ktoré nie sú financované z prostriedkov Európskej únie. https://www.zmos.sk/uvo-pripravil-podcast-o-zakazkach-s-nizkou-hodnotou-vratane-infografiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky