Oznamy
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku
18.03.2021

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil prezentáciu so štatistickými údajmi k aktuálnej situácii na Slovensku ako aj v okolitých štátoch v súvislosti s pandémiou COVID-19, aj ich premietnutie do COVID automatu. https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku-oznam-2/mid/405616/.html#m_405616  

Pandemická situácia sa mierne zlepšila. Včera sa uskutočnila zasadnutie Pandemickej komisie, na ktorom ZMOS zastupoval prvý podpredseda Radomír Brtáň. ZMOS upozornil, že Ministerstvo zdravotníctva SR by malo zvážiť zverejnenie výzvy na vytváranie a prevádzky MOM pre tie okresy, v ktorých mestách sa nachádza jedna MOM, a tým nie je možné kapacitne obslúžiť potreby celého okresu. Správna stratégia testovania a očkovania je totiž rozhodujúcim faktorom pre čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zvládnutie pandémie. https://www.zmos.sk/zo-zasadnutia-pandemickej-komisie-pandemicka-situacia-sa-mierne-zlepsila-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  

Výbor NR SR pre školstvo prerokoval dve správy o výsledku kontroly. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR, Karol Mitrík sa včera zúčastnil zasadnutia Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý prerokoval dve správy o výsledkoch kontroly. https://www.zmos.sk/vybor-nrsr-pre-skolstvo-prerokoval-dve-spravy-o-vysledku-kontroly--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nový podcast je zameraný na hospodárske subjekty a podmienky zápisu. Úrad pre verejné obstarávanie pripravil ďalší podcast, tentokrát o zozname hospodárskych subjektov. Vedúci oddelenia zoznamov z odboru legislatívno-právneho Peter Obert v ňom hovorí, že ÚVO vedie zoznam tých hospodárskych subjektov, ktoré preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia a o zápis do zoznamu požiadali. Úrad zaznamenáva zvýšený záujem o zápis, ako aj o predĺženie platnosti zápisu do tohto zoznamu , pričom v súčasnosti je v zozname zapísaných približne 10 600 subjektov a úrad v roku 2020 zapísal do zoznamu o takmer polovicu viac subjektov v porovnaní s rokom 2019. https://www.zmos.sk/novy-podcast-je-zamerany-na-hospodarske-subjekty-a-podmienky-zapisu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zverejnené výzva č.8 z Fondu na podporu umenia. Fond na podporu umenia zverejnil ďalšiu výzvu č. 8/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. https://www.zmos.sk/zverejnene-vyzva-c-8-z-fondu-na-podporu-umenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Presun novely Zákona o pamiatkovom fonde z roku 2023 na rok 2021. Ministerstvo kultúry SR rozhodlo o presune plánovanej novelizácie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov z roku 2023 na tento rok a to aj spolu s celým legislatívnym procesom. Do základného legislatívneho rámca pripravovanej novely je zaradený aj bod o potrebe prísnejšie a jasne určiť následky nedodržania povinností právnických osôb – vlastníkov národných kultúrnych pamiatok pri výkone vlastníckeho práva.  https://www.zmos.sk/presun-novely-zakona-o-pamiatkovom-fonde-z-roku-2023-na-rok-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky