Oznamy
Epidemiologická situácia na Slovensku
11.03.2021

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku. https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku--oznam-2/mid/405616/.html#m_405616 Výsledky kontrol dodržiavania protiepidemiologických opatrení. Ministerstvo vnútra SR na svojej stránke zverejnilo informáciu o výsledkoch kontrol  realizovaných Políciou v rámci dodržiavania protiepidemiologických opatrení. https://www.zmos.sk/vysledky-kontrol-dodrziavania-protiepidemiologickych-opatreni-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Britský variant potvrdený na Slovensku v 90 % vyšetrených vzoriek. Britský variant pandemického vírusu bol potvrdený v približne 90 % z celkového počtu 2 198 vyšetrených pozitívnych vzoriek v SR. http s://www.zmos.sk/britsky-variant-potvrdeny-na-slovensku-v-90-vysetrenych-vzoriek-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Juhoafrický variant koronavírusu. Ministerstvo zdravotníctva SR informovalo na svojej web stránke, že juhoafrický variant koronavírusu sa potvrdil u osôb s cestovateľskou anamnézou. https://www.zmos.sk/juhoafricky-variant-koronavirusu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  

ZMOS rokoval o regionálnom rozvoji. Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska dnes rokovali so štátnym tajomníkom rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Vladimírom Ledeckým. Kľúčovou témou bola novela zákona o najmenej rozvinutých okresoch. https://www.zmos.sk/zmos-rokoval-o-regionalnom-rozvoji--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informačná grafika k home office. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informačnú grafiku, ktorá je zameraná na bezpečnú prácu z prostredia domu, tzv. home office. Jej autorom je partnero ZMOS - spoločnosť osobnyudaj.sk. https://www.zmos.sk/informacna-grafika-k-home-office--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Usmernenia k zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a MŠ. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti usmernenia k zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a k zápisu do materských škôl. https://www.zmos.sk/usmernenia-k-zapisu-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-v-zs-a-ms--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Mládežnícky parlament: záleží nám na našich mestách. Prebehlo prvé zo série online stretnutí členov mládežníckych parlamentov z celého Slovenska. Stretnutia, ktoré organizovala IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Petržalským mládežníckym parlamentom sa zúčastnilo dvadsať mladých ľudí z mládežníckych parlamentov z Bardejova, Kysuckého Nového Mesta a Bratislavy - Petržalky. https://www.zmos.sk/mladeznicky-parlament-zalezi-nam-na-nasich-mestach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Akými vlastnosťami disponujú pedagogickí zamestnanci? Národný ústav certifikovaných meraní a vzdelávania (NÚCEM) realizuje od 1. augusta 2018 národný projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ s názvom Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). https://www.zmos.sk/akymi-vlastnostami-disponuju-pedagogicki-zamestnanci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky