Oznamy
Stanovisko NKÚ SR k návrhu rozpočtu štátu pre rok 2021
18.11.2020

BRATISLAVA - Koronavírus a mimoriadne bezpečnostné či ekonomické opatrenia, prijímané na národnej i medzinárodnej úrovni, sa výrazne premietajú aj do fungovania štátu. Riziká spôsobené pandémiou COVID-19 sa negatívne podpisujú do návrhu rozpočtu štátu pre rok 2021, pričom predpokladaný schodok verejných financií sa dostáva na úroveň 7,44 % HDP, t. j. 7 mld. eur. V porovnaní s týmto rokom ide o viac ako 2 % pokles, pretože ku koncu decembra by mal schodok dosiahnuť 9,7 % HDP, čo je bezmála 9 miliárd eur. Konštatuje NKÚ SR v stanovisku k návrhu rozpočtu pre rok 2021.

 

https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/statny-rozpocet-reaguje-na-vyzvy-ktore-do-zivota-spolocnosti-prinieslo-ochorenie-covid-19

 Výkonnosť ekonomiky sa od roku 2015 prepadá a Slovensko dosahuje len 75 % priemeru krajín EÚ, pričom susedná Česká republika sa už v minulom roku dostala na úroveň 92 % európskeho priemeru. Pri prepočítaní verejného dlhu SR na jedného obyvateľa sa budúci rok dostaneme nad 10 tisíc eur. Vláda v rámci návrhu rozpočtu na rok 2021 neplánuje prijímať zásadné konsolidačné opatrenia, čo považuje Karol Mitrík, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR, za dobré rozhodnutie. „V tomto veľmi náročnom období spôsobenom nebezpečným ochorením COVID-19 je dôležité, aby vláda cielenými ekonomickými stimulmi podporovala podnikateľské prostredie a za jasných pravidiel pomáhala utlmenej  slovenskej ekonomike“, dodáva predseda národných kontrolórov. Zvýšenie hrubého dlhu verejnej správy na úroveň 65 % HDP je výstražným signálom, prichádza však v čase celosvetovej pandémie, preto bude dôležité účelne využiť verejné i európske prostriedky na zmierňovanie jej dopadov, udržanie sociálneho zmieru a podporu hospodárskeho oživenia.

 

https://www.nku.gov.sk/documents/10157/164740/Stanovisko_k_n%C3%A1vrhu_%C5%A0R_na_rok_2021.pdf


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky