Oznamy
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku
18.11.2020

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dnes uverejnil štatistické údaje k aktuálnej situácii na Slovensku ako aj v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID-19. https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616 Ústredný krízový štáb 17. novembra 2020, na rokovaní schválil štvrté kolo testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 v rámci operácie Spoločná zodpovednosť. Testovanie sa tak počas nadchádzajúceho víkendu (21. až 22. novembra 2020) uskutoční v celkovo 458 mestách a obciach, ktoré v rámci posledného realizovaného testovania dosiahli podiel pozitívnych testov viac ako 1 %. Bude dobrovoľné a bez následných obmedzení. https://www.zmos.sk/stvrte-kolo-testovania-v-458-obciach-bude-dobrovolne--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  

Výzva MZ SR na zriadenie mobilného odberového miesta v okresných mestách. Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo 15.11.2020 verejný návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní mobilných odberových miest na území Slovenskej republiky za účelom diagnostiky infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu s dátumom uzavretia výzvy dňom 16.11.2020 do 24,00 hod. https://www.zmos.sk/vyzva-mz-sr-na-zriadenie-mobilneho-odberoveho-miesta-v-okresnych-mestach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nominujte „Top učiteľa/učiteľku cudzieho jazyka“. Štátny pedagogický ústav vyhlásil anketu - Top učiteľ/učiteľka cudzieho jazyka. Každý učiteľ, ktorý nám vstúpi do života, má na nás vplyv. Ukážme svetu pedagógov a pedagogičky, ktorých vplyv nás pozitívne formuje. Anketa prebieha od 30.10 do 30.11. 2020. https://www.zmos.sk/nominujte-top-ucitela-ucitelku-cudzieho-jazyka-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Mládežnícky (parti) maratón v rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2020 online. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás pozýva na dvojdňové online podujatie zamerané na participáciu mladých, ktoré pripravuje v rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2020 online, pod názvom Mládežnícky (parti) maratón, počas dvoch dní - 19. a 20. novembra 2020. https://www.zmos.sk/mladeznicky-parti-maraton-v-ramci-tyzdna-otvoreneho-vladnutia-2020-online-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní ráta s konceptom odborných garantov. Novela podľa návrhu ÚVO upravuje povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom odborného garanta. Túto povinnosť viaže pri nákupe tovarov, služieb a stavebných prác od vymedzenej predpokladanej hodnoty zákazky. Pri tovaroch a službách je to od 50-tisíc eur, pri stavebných prácach od 100-tisíc eur. https://www.zmos.sk/navrh-novely-zakona-o-verejnom-obstaravani-rata-s-konceptom-odbornych-garantov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Webinár k výzve na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v obciach s MRK. Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s MRK sa uskutoční online 23. novembra 2020 od 9,00 do 11,00 prostredníctvom platformy Cisco Webex. https://www.zmos.sk/webinar-k-vyzve-na-majetkovo-pravne-vysporiadanie-pozemkov-v-obciach-s-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Dohoda o dlhodobom rozpočte EÚ je pozitívnou správou aj pre program Erasmus+. Európsky parlament a Predsedníctvo Rady Európskej únie dosiahli kompromisnú dohodu a zhodli  sa  na navýšení finančných prostriedkov v rámci Viacročného finančného rámcu (VFR 2021 -2027) a vlastných zdrojov pre budúci program Erasmus+. https://www.zmos.sk/dohoda-o-dlhodobom-rozpocte-eu-je-pozitivnou-spravou-aj-pre-program-erasmus--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky