Oznamy
Zmeny pri vstupe na Slovensko účinné od 9. 11. 2020
09.11.2020

BRATISLAVA - Od 9. novembra 2020 platí nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. https://www.zmos.sk/cezhranicie-zmeny-pri-vstupe-na-slovensko-ucinne-od-9-11-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke a súčasnej aj na portáli slovensko.sk, elektronickú verziu formulára žiadosti o pandemické nemocenské. 

https://www.zmos.sk/ziadost-o-pandemicke-nemocenske-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  

Európska komisia: Jesenná hospodárska prognóza pre Slovensko. Európska komisia očakáva oživenie hospodárstva v rokoch 2021 a 2022. Slovenské hospodárstvo by malo v 2020 klesnúť o 7,5 % HDP a oživenie by malo prísť v roku 2021 na úrovni 4,7 % HDP. Nezamestnanosť by mala tento rok dosiahnuť úroveň 6,9 % a 7,8 % v roku 2021. https://www.zmos.sk/europska-komisia-jesenna-hospodarska-prognoza-pre-slovensko-oznam/mid/405616/.html#m_405616              

Výzva pre obce s MRK. Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pozýva starostov, aby sa čo najskôr zapojili do národného projektu, ktorého cieľom je podporiť riešenie aktuálnych nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, nachádzajúcich sa vo všetkých krajoch Slovenska, mimo Bratislavského. https://www.zmos.sk/vyzva-pre-obce-s-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ sa zameral na sociálnu oblasť. Národná autorita pre oblasť externej kontroly sa aj v tomto roku zamerala na sociálnu oblasť. Záujemcovia o opatrovateľskú službu sú na Slovensku odkázaní na samosprávy a nie vždy od nich adekvátnu a kvalitnú službu aj dostanú. Potvrdzujú to závery kontroly NKÚ SR. https://www.zmos.sk/nku-sa-zameral-na-socialnu-oblast--oznam/mid/405616/.html#m_405616
MIRRI pripravilo novelu zákona o eurofondoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravilo novelu zákona o eurofondoch, ktorá prináša viac transparentnosti a zjednodušuje čerpanie. https://www.zmos.sk/mirri-pripravilo-novelu-zakona-o-eurofondoch-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Národná konzultácia k eurofondom pre laickú a odbornú verejnosť. MIRRI SR spúšťa historicky prvú Národnú konzultáciu k eurofondom na budúce programové obdobie, vyzýva odbornú aj laickú verejnosť, aby sa do Národnej konzultácie zapojila a pripomienkovala návrh priorít Partnerskej dohody, na základe ktorej bude SR čerpať eurofondy v rokoch 2021 – 2027. https://www.zmos.sk/narodna-konzultacia-k-eurofondom-pre-laicku-a-odbornu-verejnost-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Online workshop k plánom udržateľnej mobility. Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility? Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia organizujú 19. 11. 2020 online workshop s cieľom priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. https://www.zmos.sk/online-workshop-k-planom-udrzatelnej-mobility-oznam/mid/405616/.html#m_405616
Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Ľudské práva. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša ďalšie krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri teraz sa zameraním na ľudské práva. https://www.zmos.sk/spoznajte-oblasti-neziskoveho-sektora-na-slovensku-ludske-prava--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky