Oznamy
Od 24. októbra do 1. novembra je vyhlásený zákaz vychádzania
23.10.2020

BRATISLAVA - Od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska. Premiér vlády, s ďalšími členmi vlády o tom informovali po rokovaní ústredného krízového štábu a vlády vo štvrtok 22. októbra 2020 večer. https://www.zmos.sk/od-24-oktobra-do-1-novembra-je-vyhlaseny-zakaz-vychadzania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  

Návrhy na laureátov za prínos v oblasti ľudských práv. Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo výzvu na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministerky spravodlivosti SR za významný prínos v oblasti ľudských práv, ktorá prebieha do 25.novembra 2020. Predkladať môžete návrhy na expertov a občianskych aktivistov pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ako aj bežných ľudí, ktorí sa stali obeťou porušovania ich práv a svojím príbehom prispeli k zvyšovaniu povedomia o význame ľudských práv. https://www.zmos.sk/navrhy-na-laureatov-za-prinos-v-oblasti-ludskych-prav--oznam/mid/405616/.html#m_405616
Výzva na podporu komplexného prístupu v MRK v PSK. Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť OPĽZ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu komplexného prístupu v šiestich obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami v Prešovskom kraji. https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-komplexneho-pristupu-v-mrk-v-psk-oznam/mid/405616/.html#m_405616
Program ENI CBC HUSKROUA 2014 – 2020: aktualizovaná príručka pre prijímateľa. Dávame do pozornosti všetkým príjemcom cezhraničného programu ENI CBC Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020 aktualizáciu Príručky na implementáciu projektu. https://www.zmos.sk/program-eni-cbc-huskroua-2014-2020-aktualizovana-prirucka-pre-prijimatela--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vedenia zoskupením krajín v Dunajskej stratégii sa ujíma Slovensko. Stratégia EÚ pre Dunajský región spája subjekty naprieč hranicami zo 14 členských a nečlenských krajín EÚ. Vedenia zoskupenia 14 krajín sa ujíma Slovensko.  Dunajská stratégia je jednou zo štyroch makroregionálnych stratégií EÚ podporovanou aj európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami https://www.zmos.sk/vedenia-zoskupenim-krajin-v-dunajskej-strategii-sa-ujima-slovensko--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia: Budúca spoločná poľnohospodárska politika vstupuje do fázy rokovaní. Európska komisia víta dohodu ministrov členských krajín zodpovedných za poľnohospodársku (Rady EÚ), ktorí a dohodli na takzvanom všeobecnom prístupe k návrhom na reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Vstupuje do fázy rokovaní a dosiahnutia kompromisu medzi orgánmi EÚ. V piatok bude predmetom rokovania Európskeho parlamentu. https://www.zmos.sk/europska-komisia-buduca-spolocna-polnohospodarska-politika-vstupuje-do-fazy-rokovani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky