Oznamy
Mimoriadne zaujímavé informácie z viacerých oblastí samosprávy
14.04.2020

Liptovská Teplička - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí informuje o prijatých opatreniach v oblasti samosprávy, počas krízovej situácie, získaných prostredníctvom ZMOSu. Opatrenia v oblasti životného prostredia. Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 7. apríla zákon č. 74 zo 7. apríla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. https://www.zmos.sk/opatrenia-v-oblasti-zivotneho-prostredia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Odporúčania Slovenskej národnej knižnice v súvislosti s COVID 19. Slovenská národná knižnica vydáva odporúčania prevádzky knižníc na Slovensku z dôvodu preventívnych opatrení voči pandémii - rozšírenia ochorenia COVID-19, ktoré je vyvolané novým koronavírusom SARS-CoV-2. ttps://www.zmos.sk/odporucania-slovenskej-narodnej-kniznice-v-suvislosti-s-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616



Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu - protidrogové aktivity. Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo výzvu  na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu protidrogových aktivít na rok 2020. https://www.zmos.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-protidrogove-aktivity-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európske platformy miest a obcí reagujú na Investičné iniciatívy EK. Európska komisia prijala balík legislatívnych opatrení na vypriadavanie sa s ekonomickými dopadmi pandémie, vrátane Investičnej iniciatívy, ktorá mobilizuje dostupné rezervy EŠIF  2014-2020 tak, aby poskytla členským krajinám likviditu  na financovanie investícií  súvisiacich s covid-19 (investície v zdravotníctve, podpora MSP, podpora pracovného trhu). Slovensko môže na boj s koronavírusom využiť cca 4 mld. EUR. https://www.zmos.sk/europske-platformy-miest-a-obci-reaguju-na-investicne-iniciativy-ek-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2022 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky