Oznamy
Aktualne informácie o postupoch v jednotlivých oblastiach
28.03.2020

Liptovská Teplička - Združenie miest a obcí Slovenska sa v nadväznosti na aktuálnu situáciu na Slovensku v tomto období venuje problematike pracovnoprávnych vzťahov. Z tohto dôvodu bola spracovaná  prvá časť informácií, ktorá je venovaná vybraným aspektom pracovnoprávnych vzťahov https://www.zmos.sk/vybrane-aspekty-pracovnopravnych-vztahov--oznam/mid/405616/.html#m_405616Zároveň ZMOS ruší májový snem. Najväčšie rokovanie združenia presúva na jeseň.  https://www.zmos.sk/zmos-rusi-majovy-snem-najvacsie-rokovanie-zdruzenia-presuva-na-jesen--oznam/mid/405616/.html#m_405616Samoodpočty zemného plynu. Plynárenské spoločnosti zabezpečujú v plnej miere svoje strategické úlohy aj v čase obmedzení, ktoré majú zamedziť šírenie ochorenia Covid-19. Aktuálne sú v platnosti viaceré opatrenia, ktorých cieľom je minimalizovať riziká nielen pre zamestnancov, ale aj pre zákazníkov a odberateľov zemného plynu. https://www.zmos.sk/samoodpocty-zemneho-plynu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Implementácia projektov a COVID-19. Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo prehľad zdrojov s odporúčaniami  v súvislosti s koronavírusom, ktoré boli zverejnenené riadiacimi orgánmi a spoločnými technickými sekretariátmi jednotlivých operačných programov. https://www.zmos.sk/implementacia-projektov-a-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2022 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky