Oznamy
Zrozumiteľný rozpočet a dôveryhodné financovanie
12.12.2019

BRATISLAVA - Workshop, ktorý sa uskutoční 16. 12. 2019 v Trenčíne, so zameraním na problematiku participatívneho rozpočtovania v samosprávach,  organizované  Združením  miest  a obcí  Slovenska  v  spolupráci  s  Inštitútom  hospodárskej  politiky ,  je  vstupom  do  aj problematiky  smart  z  hľadiska  poslania  a  filozovie pre potreby miest a obcí. Diskusia s primátormi,  starostami  a  odborníkmi  z  komunálnej politiky sa uskutoční v čase, kedy samosprávy pripravujú rozpočty pre budúci rok 2020.  Podujatie  je  realizované  v  rámci národného  projektu  s  podporou  Európskeho  sociálneho  fondu  v  rámci  Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

 

 

 Pripravovaný worskshop bude priestorom na predstavenie smart riešení, ale nie z technologického hľadiska, ale s dôrazom na aspekty občianskej participácie a komunálneho manažmentu. Na podujatí budú predstavené užitočné metodické prístupy k tvorbe a hodnoteniu rozpočtov miest a obcí.

Informačný workshop s tematickým podnázvom „Zrozumiteľný rozpočet je dôveryhodné financovanie“ sa uskutoční v pondelok 16. decembra 2019 v Trenčianskej univerzite v Trenčíne, v jej konferenčnom centre (budova B), Študentská 1, so začiatkom o 10.00 hod.  

Program podujatia otvorí vstupná informácia o projekte „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy “a vstup do problematiky smart z hľadiska manažmentu samosprávy, ktoré uvedie František Palko. Následne sa účastníci sústredia na predstavenie metodických prístupov k hodnoteniu programového a participatívneho rozpočtu. K tejto téme vystúpia Ján Marušinec a Marián Kováč. Obaja tiež následne predstavia metodický prístup k tvorbe „občianskeho rozpočtu“.

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky