Oznamy
RIEŠENIE INŠTITÚTU HLAVNÉHO KONTROLÓRA V MIESTNEJ SAMOSPRÁVE
01.02.2019

BRATISLAVA - Na pôde Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 16. januára 2019, sa stretli členovia pracovnej skupiny pre riešenie inštitútu hlavného kontrolóra. za Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, Ing. Ľ. Budzák a Ing. P. Šinály. Generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR, Ing. A. Jenčo, uviedol program rokovania, ktorým bola prezentácia analýzy fungovvania vnútornej kontroly v miestnej samospráve - inštitútu hlavného kontrolóra, ktorú odprezentovala riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, samosprjávy a zahraničných vzťahoch, Ing. M. Filipová.  Analýza pozostávala z 10 kapitol, primárne zdroje informácií pochádzali z dvoch dotazníkov, ktoré boli zaslané najprv hlavným kontrolórom obce /300/ a následne všetkým obciam, návratnosť bola 80 %. Z analýzy vyplynuli nasledovné závery:

1/ počet hlavných kontrolórov na Slovensku je vysoký, pričom viac než polovica hlavných kontrolórov je zamestnaných na neprimeraných malých úväzkoch - 10 % a menších.

2/ až 70 % hlavných kontrolórov ma vysokoškolské vzdelanie I., II, alebo III. stupňa, čo je vyššie vzdelanie ako je zákonom požadované,

3/ takmer 70 % hlavných kontrolórov uvádza viac ako 10 rokov praxe v relevantnej pracovnej oblasti,

4/ zákonom umožnené vyvodenie následkov zo strany hlavných kontrolórov v prípade zistení je nepostačujúce, 

5/ útvar hlavného kontrolóra rozširuje pracovnú silu pri vnútornej kontrole a umožňuje širšie pokrytie viacerých subjektov pri vykonávaní vnútornej kontroly,

6/ finančné prostriedky vynaložené samosprávami na vnútornú kontrolu sa zásadne líšia medzi jednotlivými veľkostnými kategoriami obcí - veľkú časť s celkových ročných výdavkov na zabezpečenie kontroly tvoria výdavky na plat hlavného kontrolóra a zamestnancov útvaru,

7/ nadbytočnosť externého auditu v súčasnej podobe, respektíve absencia audítora špecializovaného na verejnú správu,

8/ potreba hlavných kontrolórov zabezpečiť vyššiu mieru nezávislosti v pracovnoprávnych vzťahoch vo vzťahu ku starostom ako aj ďalšie nedostatky v pracovnoprávnych vzťahoch,

9/ Hlavní kontrolóri navrhli upraviť postavenie kontrolórov, rozsah, kontrolované subjekty a pravidlá kontrolnej činnosti samostatným zákonom o kontrole v územnej samospráve.

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky