Oznamy
STAVEBNÉ ÚRADY PO NOVOM
28.01.2015

BRATISLAVA - V rámci príprav návrhu nového stavebného zákona ZMOS o. i. presadzuje, ako zásadnú, požiadavku zachovať model, kde každá obec je stavebným úradom, pričom zabezpečovanie tohto preneseného výkonu štátnej správy sa zrealizuje prostredníctvom spoločných stavebných úradov.  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja akceptuje tento postoj a požaduje zo strany ZMOS predloženie zoznamu sídiel spoločných stavebných úradov zabezpečujúcich výkon činnosti pre stavebný úrad spolu so začlenením jednotlivých stavebných úradov pod konkrétne spoločné stavebné úrady.List predsedu ZMOS obciam.

 

Vážená pani primátorka, starostka,

vážený pán primátor, starosta,

v rámci príprav návrhu nového stavebného zákona ZMOS o. i. presadzuje, ako zásadnú, požiadavku zachovať model, kde každá obec je stavebným úradom, pričom zabezpečovanie tohto preneseného výkonu štátnej správy sa zrealizuje prostredníctvom spoločných stavebných úradov.

 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja akceptuje náš postoj a požaduje zo strany ZMOS predloženie zoznamu sídiel spoločných stavebných úradov zabezpečujúcich výkon činnosti pre stavebný úrad spolu so začlenením jednotlivých stavebných úradov pod konkrétne spoločné stavebné úrady.

 Každá obec ako stavebný úrad bude musieť byť zaradená v rámci niektorého zo spoločných stavebných úradov. Postup umožňuje zachovať princíp dobrovoľnosti pri kreovaní spoločných stavebných úradov, no jednotlivé obce ako stavebné úrady nebudú akceptované. V prípade nerešpektovania tohto postupu o ich pričlenení do niektorého miestne príslušného spoločného stavebného úradu rozhodne Ministerstvo.

 Aby sme vedeli Ministerstvu predložiť zoznam sídiel spoločných stavebných úradov zabezpečujúcich výkon činnosti pre stavebný úrad pre potreby nového stavebného zákona potrebujeme, aby ste nám na základe kontroly údajov uvedených v priložených zoznamoch a na základe vyššie uvedených princípov zaslali Váš návrh na usporiadanie  spoločných stavebných úradov, ako aj začlenenie jednotlivých stavebných úradov v rámci Vášho regiónu, alebo potvrdili akceptáciu návrhu usporiadania z roku 2009.

 !!!Nezasielajte nám však prosím aktuálny stav usporiadania, ale upravený návrh, ktorý bude pre potreby nového stavebného zákona  pre Váš región akceptovateľný!!!

  Je však potrebné dodržať požiadavku, že každá obec bude musieť byť zaradená v rámci niektorého spoločného stavebného úradu.

 V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti si Vám v prílohe dovoľujeme zaslať dva súbory:

 1.Súbor s názvom „navrh rok 2009.doc“ obsahuje Zoznam sídiel spoločných stavebných úradov zabezpečujúcich výkon činnosti pre stavebný úrad, ktorý bol vytvorený a odsúhlasený v roku 2009 a tvoril prílohu vtedajšieho návrhu stavebného zákona.

 Pri tvorbe nového zoznamu sídiel spoločných stavebných úradov zabezpečujúcich výkon činnosti pre stavebný úrad pre potreby nového stavebného zákona vychádzame na základe uznesenia Rady ZMOS práve z predmetného zoznamu z roku 2009.

 2. Súbor s názvom „stavebné úrady 2015. xls“ obsahuje v porovnaní so zoznamom z roku 2009 zapracované viaceré zmeny, ktoré sme na základe už viackrát opakovaného zberu údajov od niektorých regionálnych združení obdržali.

 Záver:

 1. Odporúčame, aby návrh na usporiadanie sídiel spoločných stavebných úradov, ako aj návrh na začlenenie jednotlivých stavebných úradov bolo dohodnuté a prijaté vo Vašom regióne všeobecným konsenzom, pretože nezaradené stavebné úrady budú začlenené pod niektorý miestne príslušný spoločný stavebný úrad na základe rozhodnutia Ministerstva, ktoré je garantom výkonu štátnej správy podľa zákona. 

 2. Upozorňujeme, že v prípade, ak za Váš región neobdržíme spätnú väzbu môže nastať situácia, kedy usporiadanie určí Ministerstvo rozhodnutím, resp. navrhne sa neaktuálne  usporiadanie v zmysle návrhu  z roku 2009.

 3. Návrh na usporiadanie spoločných stavebných úradov v rámci Vášho regiónu prosím zašlite na e-mail: doktor@zmos.sk najneskôr do  4.2. 2015.

 4. V prípade otázok prosím kontaktujte: Ing. Stanislav Doktor – 02/529 642 43; 02/529 259 42

 S pozdravom

Jozef Dvonč

predseda ZMOS


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2022 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky