Oznamy
Zástupcovia ZMOS-u u prezidenta Slovenskej republiky
15.01.2015

BRATISLAVA - Na stretnutí zástupcov ZMOS s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom informoval predseda ZMOS Jozef Dvonč o cieľoch a činnosti združenia a zároveň ho pozval na výročný snem, ktorý sa bude konať 22. a 23. apríla 2015 v Bratislave. Obsahom ďalšieho rokovania boli ekonomické otázky, ktoré sa týkali financovania originálnych a prenesených kompetencií samospráv. 

Predseda ZMOS informoval prezidenta SR, že  súčasný objem dane z príjmu fyzických osôb je nepostačujúci, preto ZMOS sa usiluje o prinavrátenie pôvodného podielu tejto dane na 70,3 %. V roku  2014 sa podarilo Združeniu dosiahnuť zvýšenie na 67 %.

Účastníci stretnutia  venovali pozornosť aj legislatíve a novému programovému obdobiu. Predstavitelia ZMOS  zdôraznili potrebu prijať  kvalitný zákon o odpadoch a stavebný zákon, ktoré budú chrániť záujmy občanov. V súvislosti s novým programovým obdobím poukazovali na nevyhnutnosť zjednodušiť, zrýchliť a zefektívniť procesy implementácie projektov z eurofondov a umožniť tak   zapojeniu  čo najväčšieho počtu samospráv  aj v regiónoch sociálne a ekonomicky slabších.

Návrhy ZMOS  smerujú aj k zjednodušeniu verejného obstarávania pri zachovaní jeho transparentnosti, efektívnosti, ale aj kvality. ZMOS navrhuje  zvýšenie  spodných limitov pre verejné obstarávanie smerom k hodnotám bežným v EÚ. Zároveň očakáva podporu tzv. sociálneho verejného obstarávania, ktoré by podporovalo rozvoj miestnej ekonomiky a zamestnanosti.

Predstavitelia ZMOS vyjadrili svoje očakávanie, že tak, ako to bolo v minulosti, aj u nového prezidenta SR nájdu podporu svojich snažení, ktoré smerujú k ochrane a presadzovaniu oprávnených záujmov miestnych samospráv a ich občanov.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2021 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky