Oznamy
Únia miest Slovenska: Nový zákon o odpadoch bude pre mestá a obce výhodný
16.12.2014

Únia miest Slovenska hodnotí nový návrh zákona o odpadoch, ktorý zajtra prerokuje vláda, jednoznačne pozitívne. Dôvodom je, že zákon má ambíciu principiálne riešiť závažné nedostatky odpadového hospodárenia a finančne odbremeniť mestá a obce. Súčasný systém nakladania s komunálnym odpadom vrátane legislatívy a ekonomiky je dlhodobo neudržateľný. V recyklácii sme sa ocitli na chvoste Európy a zákon už v praxi nevedie k napĺňaniu našich priorít a nie je podľa neho možné postupovať pri uplatňovaní hierarchie odpadového hospodárstva v Európskej únii. V prvom rade ide o prevenciu vzniku odpadov, možnosť ich opätovného použitia, recyklácie a až následne iné formy zhodnocovania, systémové postupné znižovanie objemu komunálneho odpadu a postupné obmedzovanie skládkovania odpadov. Nový zákon odstráni systémové chyby, ktorých výsledkom je nízka miera zhodnocovania a vysoký podiel skládkovania odpadu. Oceňujeme tiež, že odbremeňuje mestá a obce od financovania triedeného zberu odpadov a presúva túto ťarchu na správne miesto - na výrobcov a dovozcov. Systém financovania triedeného zberu na Slovensku dosiahol svoje maximum a už nedokáže reagovať na aktuálne potreby samosprávy. Cestu, ktorou sa musíme vybrať pri financovaní triedeného zberu, nám ukázali iné členské krajiny Európskej únie. Vítame, že výrobcovia a dovozcovia sú pripravení v rámci princípu rozšírenej zodpovednosti podporovať triedený zber odpadov v mestách a obciach v celkovom rozsahu vytriedených množstiev. Veríme, že i s pomocou výrobcov a dovozcov sa nám podarí splniť cieľ do roku 2020 - zhodnocovať až 50% z vyprodukovaného komunálneho odpadu. V súčasnosti sa totiž blížime len k 10 percentám. Mestá a obce vidia v návrhu zákona aj niekoľko úskalí. Ide predovšetkým o problémy s riešením likvidácie tzv. čiernych skládok, ako i inštitútu tzv. obvyklých nákladov. Oceňujeme však konštruktívny prístup ministerstva životného prostredia k riešeniu otvorených otázok. Intenzívne rokujeme, aby oba tieto problémy boli vyriešené v prospech samosprávy, a preto spolupracujeme s ministerstvom na príprave vyhlášky, ktorá bude upravovať štandardy triedeného zberu a metodiku výpočtu obvyklých nákladov.

Veľmi pozorne sledujeme dianie a reakcie na predkladaný zákon a vítame skutočnosť, že obce a mestá budú mať po jeho prijatí možnosť rokovať s organizáciami zodpovednosti výrobcov o nových podmienkach zmlúv. Aj na základe vyjadrení predkladateľa zákona a kompetentných orgánov EÚ sme presvedčení, že rovnaká štartovacia čiara pre všetky oprávnené subjekty je dobrou správou práve pre obce a mestá

 

Správu pripravil a za správnosť zodpovedá Marián Minarovič, generálny sekretár ÚMS


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky