Oznamy
ZHK SR v centrálnom registri určených právnických osôb na prijímanie 2 % dane, pre rok 2014
20.11.2014

SVIT - Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, umožňuje každému daňovníkovi (fyzickej i právnickej osobe) rozhodnúť sa venovať 2 % zo svojej zaplatenej dane za rok 2014 niektorej organizácii zaregistrovanej Komorou notárov Slovenskej republiky v centrálnom registri  určených právnických osôb na prijímanie 2 % dane. V prípade, že sa rozhodnete postupovať v tomto zmysle a venovať 2%  Vami zaplatenej dane z príjmov, dovoľujeme si Vás požiadať o venovanie týchto prostriedkov pre občianske združenie ZHK SR. 

Poslaním a cieľom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky je hlavne:

  • zabezpečenie zodpovedajúceho verejného, odborného, pracovného a sociálneho postavenia hlavných kontrolórov miesta a obcí a pracovníkov takýchto útvarov najmä legislatívnou formou ako aj vytváraním možností zvyšovania ich kvalifikácie formou vzdelávania,

  • podpora nezávislého, objektívneho a kvalifikovaného postupu pri výkone kontrolnej činnosti,

  • využívanie podnetov, pripomienok, námetov a sťažností občanov ako aj vlastných poznatkov na efektívny výkon a účinné zameranie kontroly,

  • napomáhanie mimosúdnej ochrany práv členov ZHK SR,

  • sprostredkovanie informácií členom,

  • spolupráca s odbornými inštitúciami doma i v zahraničí.

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky