Oznamy
Pracovné zasadnutie Predsedníctva ZHK SR v Banskej Štiavnici
25.04.2014

BANSKÁ ŠTIAVNICA - V dňoch 28. - 29. apríla 2014 sa bude konať zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky v Banskej Štiavnici. Hlavnou témou je príprava materiálov na XIX. snem ZHK SR, ktorý sa uskutoční začiatkom júna 2014 vo Vysokých Tatrách, vzdelávanie členov združenia, aktuálne problémy s výkonom funkcie hlavného kontrolóra na obciach, príprava návrhov v oblasti pracovno-právnej.Program rokovania:

28. apríla 2014

1. Otvorenie

2. Informácia o činnosti prezidenta ZHK SR a členov P-ZHK SR

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Vyhodnotenie vzdelávania kontrolórov za rok 2013, predpoklad vzdelávacích aktivít v roku 2014

5. Príprava materiálov k rokovaniu XIX. snemu ZHK SR

6. Diskusia – ponuka EU Bratislavská Business School – vzdelávanie kontrolórov vsamospráve

                                                                                              - aktuálne postrehy z kontrol NKÚ SR

                                                                                              - odborné témy školenia počas snemu ZHK SR

 

          29. apríla 2014

          7. Prerokovanie časového harmonogramu konania XIX. snemu ZHK SR vo Vysokých Tatrách

          8. Stav členskej základne ZHK SR k 31. 3. 2014

          9. Hospodárenie ZHK SR k 31. 3. 2014

        10. Návrhy na zmenu interných predpisov ZHK SR

        11. Rôzne

        12. Záver

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky