Oznamy
Mimoriadne zasadnutie Predsedníctva ZHK SR
12.05.2013

SVIT - Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky je ústrednou témou mimoriadneho pracovného zasadnutia Predsedníctva ZHK SR, ktoré sa uskutoční 14. mája 2013 na Mestskom úrade vo Svite.  Prezident združenia, Ing. Ľ. Budzák, zvolal zasadnutie z dôvodu upozornenia, že časť poslaneckého návrhu na zmenu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá sa týka platových pomerov hlavných kontrolórov,  zasahuje do nezávislosti kontrolnej činnosti v samospráve a určitým spôsobom ochromuje kontrolu na malých obciach.  Napriek dvojmesačnému úsiliu prezidenta a členov P-ZHK SR, sa v rokovaniach so ZMOS-om, poslancami NR SR, Ministerstvom vnútra SR, nedosiahli požadované zmeny v konkrétnom poslaneckom návrhu, v súvislosti s rešpektovaním Memoranda medzi ZMOS-om a Vládou Slovenskej republiky a koncepčným systémovým riešením funkcie hlavného kontrolóra /odstupné, útvary hlavného kontrolóra, zvyšovanie odbornej náročnosti hlavného kontrolóra v situácií ozdravného režimu, nútenej správy/.Stanoviska RS ZHK SR


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky