Oznamy
Pracovné stretnutie na pôde Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
09.05.2013

BRATISLAVA - Na pozvanie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Dr.h.c. doc. Ing. Jána  Jasovského PhD., sa uskutočnilo pracovné stretnutie, dňa 6. mája 2013,  v Bratislave,  s predsedom ZMOS, doc. Ing.  Jozefom Dvončom, CSc. a prezidentom ZHK SR, Ing. Ľudovítom Budzákom. Ústrednou témou pracovného stretnutia bola oblasť kontroly a výmena poznatkov z kontrolnej činnosti samosprávy. Zo strany ZMOS zaznel apel na prevenciu a poradu vonkajších kontrolných orgánov, pri samotnom výkone kontroly na obciach, lepšie prepracovanie legislatívy hlavne vo verejnom obstarávaní, s dôrazom na aplikačnú prax, ktorá by zabezpčila časovú účinnosť investícií. Zo strany ZHK SR bola prezentovaná nejednoznačnosť príslušnej legislatívy dotýkajúcej sa kontroly v samospráve /úväzky na malých obciach, HK viacerých obcí, pracovné prostredie a zmluvy/, platové pomery HK v súvislosti s návrhom skupiny poslancov NR SR na ich zníženie. V súvislosti s touto témou predseda ZMOS-u vyhlásil, že ZMOS nechce bez predchádzajúceho odborného rokovania otvárať zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V závere pracovného stretnutia predseda NKÚ SR, poďakoval zástupcom oboch združení za dlhoročnú spoluprácu a rozvoj vzťahov medzi združemiami a Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.  Pamätná plaketa.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky