Oznamy
Pracovné zasadnutie Predsedníctva ZHK SR
26.07.2012

KOŠICE - Pracovné zasadnutie Predsedníctva ZHK SR sa uskutočnilo 26. júla 2012, v Košiciach. Program rokovania obsahoval témy, ktoré sú nosnými pre najbližšie obdobie. Predsedníctvo prerokovalo a pripomienkovalo materiál súvisiaci s prípravou návrhu zákona o kontrole v samospráve, otázky spojené s aktuálnymi problémami v kontrolnej oblasti obcí, prípravou snemu k 20. výročiu vzniku Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Program pracovného zasadnutia P-ZHK SR


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky