Oznamy
Právne postavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest
02.06.2011

BRATISLAVA - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov bol 28. mája 2011 zverejnený v Zbierke zákonov v čiastke č. 49/2011 pod číslom 154/2011. Vzhľadom na dôležitosť tejto novely zákona Kancelária ZMOS ju pre lepšiu orientáciu zapracovala do pôvodného zákona. Takto upravené úplné znenie je v prílohe tohoto oznamu.Zmeny oproti pôvodnému zneniu sú vyznačené tučným písmom.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky