Oznamy
Vzdelávacie aktivity
02.06.2011

ZVOLEN -

Ďalším z radov odborných seminárov pripravilo Vzdelávacie centrum vo Zvolene, na júnové obdobie seminár s cieľom  oboznámiť odbornú verejnosť a zamestnancov miest a obcí so zmenami zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení zákona č. 304/2009 Z.z..  Odborný program seminára:

§ Katastrálne konanie možno vykonať aj elektronicky  

§ Čo skúma správny orgán katastra pri rozhodovaní o návrhu na vklad práva

§ Ako posudzuje správny orgán zmluvu vyhotovenú notárom alebo advokátom

§ Rozhodnutie o povolení vkladu práva

. .

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky