Napísali o nás
ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR
24.03.2011

SVIT - Zákon č. 546/2010 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, z 9. decembra 2010, stanovuje povinne zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr, ktorú uzaviera povinná osoba /obec/ a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky. Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na internete je chápané ako prvok verejnej kontroly. Cieľom novely zákona sú také zmeny právnej úpravy zavedenia pravidiel, ktoré zabezpečia transparentné a hospodárne nakladanie s verejným majetkom a s verejnými prostriedkami. Dôvodom k týmto zmenám, boli zistenia laxného prístupu osôb k verejným prostriedkom a verejnému majetku. Nebolo možné, platne uzavretú nevýhodnú zmluvu, pod tlakom spoločenskej kontroly, ktorá nemala právnu možnosť zrušiť záväzok, ktorý na základe zmluvy vznikol.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky