Oznamy
Pracovné zasadnutie Predsedníctva ZHK SR
29.11.2010

VYHNE - V dňoch 6. - 7. decembra 2010 sa v hoteli Sitno, vo Vyhniach uskutoční pracovné rokovanie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. V programe pracovného rokovania sú správy o činnosti prezidenta ZHK SR, o činnosti regionálnych sekcií, legislatívno-právnej komisie, ekonomickej komisie, kontrolnej komisie,  príprava návrhu zákona o kontrole v územnej samospráve, vyhodnotenie vzdelávacej činnosti, rozpočet ZHK SR na ďalšie obdobie, správa o hospodárení a členskej základni ZHK SR. 

Program rokovania:

Program rokovania:

6. 12. 2010

 1. Otvorenie

 2. Kontrola plnenia uznesení

 3. Informácia o činnosti prezidenta ZHK SR za rok 2010 /Ing. Ľudovít Budzák/

 4. Informácia o činnosti regionálnych sekcií po XVII. sneme ZHK SR /ved. RS/

 5. Informácia o činnosti odborných komisií - ekonomická, legislatívno-právna / preds. odb. kom./

 6. Príprava návrhu zákona o kontrole v územnej samospráve

 7. Vyhodnotenie vzdelávania kontrolórov za rok 2010, predpoklad vzdelávacích aktivít v roku 2011 /Ing. Láslo/

 

7. 12. 2010

 1. Stav členskej základne k 31. 10. 2010 /Ing. Čenščáková/

 2. Hospodárenie ZHK k 31. 10. 2010 /Ing. Čenščáková/

 3. Príprava návrhu rozpočtu na rok 2011 /Návrhy – členovia P-ZHK a ved. RS/

 4. Rôzne

 5. Záver

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky