Oznamy
Solidarita s postihnutými mestami a obciami katastrofálnymi povodňami.
23.06.2010

Svit - Touto cestou ZHK SR chce napomôcťč šíreniu výzvy na pomoc postihnutým obciam katastrofálnymi povodňami. Podporuje výzvu Únie miest Slovenska, ktorá vyzýva mestá, obce a regióny, aj širokú občiansku verejnosť a tretí privátny sektor, aby poskytli týmto obciam rýchlu, adresnú a konkrétnu pomoc pri likvidácií následkov povodní. V prílohe oznamu sú uverejnené tabuľky obcí, ku ktorým túto pomoc je potrebné  smerovať. 

Postihnuté mesto – názov: KEŽMAROK

Kontakty: primátor / starosta, resp. poverená osoba

Meno, priezvisko a funkcia: Ing. Miroslav Perignáth, prednosta MsÚ Kežmarok

Poštová adresa: Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Telefón: 052 4660 104

Mobil: 0905 407 942

Fax: 052 4660 127

e-mail: prednosta@kezmarok.sk

link na zverejnenú informáciu: http://www.kezmarok.sk/obcan/clanky/aktualita-1531.htm

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pob. Kežmarok

Názov, číslo účtu a kód banky: Povodeň Kežmarok 2010, 6608185311/1111

Chýbajúce zdroje a prostriedky pri odstraňovaní škôd:

Personálne: dobrovoľníci pri odpratávaní a čistení

Technické: vyklápačky, nakladače

Materiálne: v súčasnosti nie

Finančné: dobrovoľné finančné príspevky na účet uvedený vyššie

 

 

Postihnuté mesto / obec – názov: Mesto Gelnica

Kontakty: primátor / starosta, resp. poverená osoba

Meno, priezvisko a funkcia: Anna Nemčíková, primátorka mesta

Poštová adresa: Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica

Telefón: 053/4821 294

Mobil: 0911/907 731

Fax: 053/4814107

e-mail: primatorka@gelnica.sk

link na zverejnenú informáciu: http://www.gelnica.sk/ - Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Gelnica

Názov, číslo účtu a kód banky: 1742494059/0200

Chýbajúce zdroje a prostriedky pri odstraňovaní škôd:

Personálne: - v súčasnosti nie

Technické: - dezinfekčné, dezinsekčné a deratizačné prostriedky

Materiálne: - ošatenie pre rómskych spoluobčanov, najmä deti

Finančné: podľa finančných možností darcov

 

 

Postihnutá obec – názov: Ľubica

Kontakty: primátor / starosta, resp. poverená osoba

Meno, priezvisko a funkcia: Ing. Jaroslav Dravecký, zástupca starostu

Poštová adresa: Obec Ľubica, ul. Gen. Svobodu 127, 059 71 Ľubica

Telefón: 052 / 468 0011 - 19

Mobil: 0902 916 397, 0948 102 707

Fax: 052 / 4566 107

e-mail: starosta@obeclubica.sk

link na zverejnenú informáciu:

http://www.obeclubica.sk/povoden-v-lubici.phtml?id5=13232

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka,a.s.

Názov, číslo účtu a kód banky: 60322562/0200 V.S.: 4062010

Chýbajúce zdroje a prostriedky pri odstraňovaní škôd, prosíme konkretizovať:

Personálne:

Technické:

Materiálne:

Finančné: dobrovoľné finančné príspevky na účet uvedený vyššie

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky