Anketa

Partneri

Návštevnosť

Dnes 33
Včera 42
Celkom 69862
Denný priemer 60

Do pozornosti

Oznamy
10.03.2016
ZVOLEN

AC Vzdelávacia agentúra Zvolen pripravila odborno-konzultačný seminár na tému "Matričná agenda a elektronizácia", ktorý sa uskutoční v hoteli POĽANA, dňa 31. marca 2016 /štvrtok/. Cieľom seminára je preškolenie zamestnancov obecných, mestských a okresných úradov na úseku matrík.  

  [...pokračovanie]

07.03.2016
LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
8. marec je dňom osláv Medzinárodného dňa žien, ktorý vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, v Kodani. 8. marec bol stanovený  na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných továrni, ktorý sa konal v roku 1908. Ženy bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.  V tento deň cez kvety a kytice prejavuje mužská časť populácie svoje sympatie a úctu nežnejšiej časti, ženám. So želaním všetkého dobrého ženám na celom svete a ich rodinám sa pripája aj vedenie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. 

 

 

  [...pokračovanie]

03.03.2016
BRATISLAVA

Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám ponúka publikáciu „Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016“, ktorá sa vyčerpávajúcim spôsobom zaoberá aktuálnymi otázkami odmeňovania starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu obce, členov komisií obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce. Objednať si ju je možné cez internet http://www.wolterskluwer.sk/sk/nove-pravidla-odmenovania-v-obci-po-1-januari-2016.p2496.html.


  [...pokračovanie]

10.02.2016
POPRAD

RVC - Štrba pripravuje na mesiac február 2016 súbor školení zameraných na zvýšenie odbornej úrovne zamestnancov samosprávy, v ponuke budú témy: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám s dôrazom na novelu účinnú od 1.1.2016 a problémy v aplikačnej praxe samosprávy, priestupky a iné správne delikty, pôsobnosť a úlohy hlavného kontrolóra pri výkone funkcie. Školenia sa už tradične konajú na Mestskom úrade v Poprade v malej zasadačke na prízemí. V prílohe oznamu nájdete pozvánky na jednotlivé školenia.

  [...pokračovanie]

27.01.2016
Bratislava

Akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov v úrovni „Výkon hlavného kontrolóra vo verejnej správe“ má svojich prvých certifikovaných absolventov. V piatok, 22. Januára 2016, na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Bratislavskej Business School, Palisády 22, záverečnou skúškou ukončilo prvých 20 účastníkov dlhodobého kurzu pre kontrolórov a získalo osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania podľa § 14 ods. 9 zákona číslo 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  [...pokračovanie]

20.01.2016
PREŠOV

V stredu 20. januára 2016, v priestoroch Parku kultúry a oddychu v Prešove, sa prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska stretol s osobnosťami prešovského kraja, nechýbali medzi nimi ani zástupcovia ZHK SR, ktorí boli zastúpení prezidentom ZHK SR, Ľudovítom Budzákom a hlavnou kontrolórkou mesta Levoča, Danou Rusnačikovou. V úvode vystúpil prezident Slovenskej republiky so svojím názorom na súčasný stav na Slovensku. Medzi iným povedal: "Aj na Slovensku si uvedomujeme, aké zložité časy žijeme z hľadiska situácie a problémov v Európe, aj za hranicami Európy. A všetkých nás oprávnene znepokojujú. Som však zároveň presvedčený, že nás to nesmie ohradiť alebo odviesť našu pozornosť aj do výziev, ktoré máme u nás doma. Aby sme dokázali definovať priority našej krajiny, aby sme naše Slovensko urobili úspešnejším a pre občanov prívetivejším."

  [...pokračovanie]

12.01.2016
POPRAD

RVC Štrba pripravilo odborný seminár na tému "Finančná kontrola od 1.1.2016", Odborný seminár sa pokúsi zodpovedať hlavne na zmeny, ktoré nastali zrušením zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v kontrolnej činnosti územnej samosprávy. Odborný seminár sa koná 21. januára 2016, so začiatkom o 9.00 hod., v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Poprade.

  [...pokračovanie]

09.01.2016
ZVOLEN

AC Vzdelávacia agentúra vo Zvolene pripravila na 28. januára 2016 seminár "Zmeny v mzdovej a personálnej agende v roku 2016", ktorého cieľom je poskytnutie aktuálnych informácií o povinnostiach právnických a fyzických osôb vo vzťahu k mzdovej agende. Seminár sa koná v priestoroch Divadelnej reštaurácií vo Zvolene.

  [...pokračovanie]

02.01.2016
LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

Už tradične je 1. január dňom vzniku Slovenskej republiky, štátnym sviatkom a zároveň prvým dňom nového roka, kedy všetci navzájom si prajeme zdravie, šťastie, radosť a pokoj v rodinách. K tomuto želaniu sa pripája aj vedenie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky a želá svojim členom veľa pracovných a osobných úspechov v Novom roku 2016. K želaniu sa pripája aj prezident združenia, Ing. Ľudovít Budzák, svojím novoročným príhovorom k členom a priaznivcom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.  

 

  [...pokračovanie]

18.12.2015
LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, želá svojim členom, spokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2016.

 


  [...pokračovanie]