Do pozornosti

Oznamy
12.10.2021

BRATISLAVA - Od piatka 15. októbra 2021 nadobúda účinnosť nová vyhláška Úradu verejného Slovenskej republiky číslo S. 255, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. https://www.zmos.sk/zmeny-podmienok-vstupu-na-uzemie-slovenskej-republiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

11.10.2021

BRATISLAVA - Bol zrealizovaný reprezentatívny prieskum, ktorý odkryl realitu z hľadiska dostupnosti zdravotníckych služieb. Ukazuje, ktoré ambulancie najviac pôsobia v mestách a obciach, ale aj koľko trvá cesta k lekárovi do najbližšej samosprávy. https://www.zmos.sk/dostupnost-zdravotnictva-je-klucom-k-prevencii-aj-liecbe-prieskum-odkryl-realitu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Novela zákona o verejnom obstarávaní schválená Národnou radou Slovenskej republiky je rozumným kompromisom v ťažkých bodoch a je to novela s inovačnými prvkami. https://www.zmos.sk/-novelu-zakona-o-verejnom-obstaravani-schvalil-parlament-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Do registra adries by malo byť povinné zapisovať čísla bytov. Názov budovy by sa mal zadávať dobrovoľne. Zlepšiť by sa mala aj povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice. Vyplýva to z novely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a novely zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení. https://www.zmos.sk/vlada-schvalila-navrh-novely-zakona-o-registri-adries-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

06.10.2021

LUČENEC - Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky zhodnotilo vývoj pandémickej situácie na Slovensku a po zvážení priority bezpečnosti a ochrany zdravia svojich členov, keďže snem je hromadným podujatím účastníkov z celého Slovenska, sa uznieslo, že sa XXII. snem ZHK SR neuskutoční v plánovanom termíne v Lučenci. V budúcom roku bude 30. rokov existencie združenia, v ktorom je naplánované zvolanie volebného snemu ZHK SR, ktorý veríme, že prebehne v stabilizovanej situácií na Slovensku. Ďakujeme všetkým zainteresovaným pri príprave snemu a prihláseným účastníkom za pochopenie.

  [...pokračovanie]

01.10.2021

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na ministra financií s požiadavkou na rozviazanie rúk pri hospodárení samospráv v ďalších rokoch. A to voľnejším využitím rezervného fondu rozpočtov miest a obcí. https://www.zmos.sk/zmos-ziada-o-uvolnenie-ruk-a-volnejsie-vyuzitie-rezervneho-fondu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

10.09.2021

SENEC - V dňoch 8. - 9. septembra 2021 v meste Senec sa zišli účastníci 31. snemu Združenia miest a obcí Slovenska, aby zhodnotili svoju činnosť a vyprecizovali priority pre nadchádzajúce obdobie. Medzi predstavenými hosťami snemu bol aj zástupca Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, Ľudovít Budzák, prezident ZHK SR. Združenie bolo predstavené ako jeden z partnerom, s ktorými ZMOS podpísal Memorandum o spolupráci. Predseda ZMOS, Branislav Tréger, vo svojom vystúpení povedal: "Je veľmi veľa tém, ktoré treba riešiť. Vyplynulo to zo spoločenskej objednávk, ale aj z toho, že sme síce v 21. storočí, v digitálnom období ale 38 percent obcí napríkad nemá kanalizáciu, 227 obcí nemá prístup k pitnej vode".

  [...pokračovanie]

19.08.2021

BRATISLAVA - V medzirezortnom pripomienkovom konaní je aktuálne návrh na zmenu vyhlášky 364/2012 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov. V zmene vyhlášky navrhuje ministerstvo dopravy a výstavby zjemniť požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Pripomienkovať vyhlášku je možné do 27.8.2021. https://www.zmos.sk/vyhlasku-na-vykonavanie-zakona-o-energetickej-hospodarnosti-budov-mozete-pripomienkovat--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

16.08.2021

BRATISLAVA - Od pondelka 16. augusta 2021 bude deväť okresov na Slovensku, v oranžovej fáze podľa nového Covid Automatu, ktorý 10.8.2021 schválila vláda. V oranžovej fáze budú od pondelka okresy Košice I – IV, Košice a jeho okolie, Gelnica, Spišská Nová Ves, Poprad a Stará Ľubovňa. https://www.zmos.sk/devat-okresov-bude-od-pondelka-16-augusta-v-oranzovej-faze-podla-noveho-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

16.08.2021

BRATISLAVA - Rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie informuje o blížiacej sa uzávierke I. hodnotiaceho kola výzvy z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS". Výzva je otvorená, v indikatívnej výške finančných prostriedkov 5 miliónov eur a aktuálne prebieha I. hodnotiace kolo výzvy, ktoré má uzávierku 6. septembra 2021. https://www.zmos.sk/blizi-sa-uzavierka-i-kola-vyzvy-na-podporu-kybernetickej-bezpecnosti-v-podsektore-verejnej-spravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

09.08.2021

BRATISLAVA - Poslanci Nárdonej rady Slovenskej republiky schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.dc a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-byrokracii-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

05.08.2021

BRATISLAVA - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR informuje o výraznom zdražovaní elektriny na svetových burzách, čo bude mať v konečnom dôsledku vplyv na koncovú cenu elektriny na rok 2022. https://www.zmos.sk/urso-informuje-o-zdrazovani-elektriny-na-rok-2022-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky