Do pozornosti

Oznamy
04.05.2022

BRATISLAVA - Podpísané Memorandum medzi Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky a Úradom pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky, sa realizuje organizovaním školenia na tému: „Verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou v kontexte kontroly v znení novely zákona o verejnom obstarávaní", ktoré zaistí lepšiu vzdelanosť kontrolórov v oblasti zákona o verejnom obstarávaní, no posilní aj hodnotovú orientáciu a profesijnú etiku. On line školenie sa uskutoční prostredníctvom MS Team aplikácie, s termínom prihlásenia:  19.5.2022  prihlásenie na odkaze :  https://lnk.sk/cgd4, a 2.6.2022  prihlásenie na odkaze: https://lnk.sk/zdw3.


  [...pokračovanie]

04.05.2022

BRATISLAVA - Rada Združenia miest a obcí Slovenska na svojom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo v druhej polovici apríla schválila organizovanie mimoriadneho snemu. Je reakciou na dlhodobý vývoj, ignorovanie dialógu a problémy, na ktoré ZMOS dlhodobo poukazoval, avšak ich neriešenie znásobilo ďalšie problémy. Mimoriadny snem Združenia miest a obcí Slovenska sa uskutoční 18. mája 2022 v priestoroch hotela Senec v Senci. Delegátmi snemu bude dvojnásobný počet členov Rady Združenia miest a obcí Slovenska. ZMOS pritom bude organizovať aj riadny snem, ktorý sa uskutoční začiatkom septembra 2022.

  [...pokračovanie]

27.04.2022

BRATISLAVA - 26. apríla 2022 - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila  výsledky hospodárenia verejnej správy za rok 2021. Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2021 úroveň 6,2 % HDP a bol nižší o 1,2 percenta v porovnaní s deficitom schváleným v rozpočte na rok 2021. Hrubý dlh dosiahol úroveň 63,1 % HDP. Pandémia prekvapila na príjmoch aj výdavkoch, vyššie náklady vykompenzoval výrazne lepší výber daní a odvodov.

  [...pokračovanie]

14.04.2022

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Tieto sviatky sa na Slovensku spájajú s bohatými tradíciami ako je oblievačka, ktorej charakter a priebeh sa mierne líši podľa oblastí Slovenska. Oblievačka znamená, že chlapci chodia oblievať dievčatá  vodou a parfumom, aby boli zdravé a krásne po celý rok. Malí chlapci oblievajú vodou zo striekačky alebo zo striekacích pištolí. Ešte stále je ale veľa regiónov, kde najmä na dedine chodia mládenci z folklórnych súborov, oblievať mladé dievčatá na koňoch, s rapkáčmi, vyzdobení stuhami, oblečení v krojoch. Ako odmenu dávajú dievčatá a ženy chlapcom kraslicu a peniaze, alebo tí starší dostávajú pohárik alkoholického nápoja, občerstvenie a kraslicu. Kraslica je vyfúknuté slepačie vajce, ktoré je dekorované, namaľované alebo ozdobené rôznymi technikami. Členovia Predsedníctva ZHK SR a prezident združenia, želajú svojím kolegom a priaznivcom príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

  [...pokračovanie]

04.04.2022

BRATISLAVA - Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7:00 do 20:00 hod. termín konania vychádza na 29. október 2022. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, však pripravilo návrh novely zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Po jej schválení by sa voľby mohli konať už 22. októbra 2022.  https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

  [...pokračovanie]

28.03.2022

BRATISLAVA - lÚrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky, pripravil sériu vzdelávacích a metodických materiálov k veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní – zákon č. 395/2021. https://www.zmos.sk/dalsie-vzdelavacie-materialy-k-velkej-novele-o-verejnom-obstaravani-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

16.03.2022

BRATISLAVA -

14. marca 2022 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil publikácie Úradu verejného obstarávania - Najčastejšie porušenia vo verejnom obstarávaní. Na stránke rezortu v sekcie Najčastejšie porušenia v procesoch CLLD nájdete okrem najčastejších porušení vo verejnom obstarávaní aj najčastejšie nedostatky vo výberovom procese Žiadostí o príspevok.  https://www.zmos.sk/mas-najcastejsie-porusenia-zakona-vo-verejnom-obstaravani-publikacie-uvo-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

10.03.2022

Podbanske - Regionálne vzdelávacie centrá Košice - Michalovce – Prešov, pozývajú na podujatie zamerané na výkon kontroly v územnej samospráve, ktoré sa uskutoční v Grandhoteli Permom na Podbanskom, v dňoch 23. – 25. marca 2022. Reaguje sa tak, na požiadavku z akreditovaného kurzu kontrolórov. Odborný program, pripravili skúsení lektori z praxe, je to pohľad na kontrolu investičnej akcie po legislatívnej stránke, metodika a postupy kontroly, kontrola verejného obstarávania a správnosti zaúčtovania výdavkov a vzniknutého majetku. https://www.rvcvychod.sk/kosice/prihlaska.php?pr=1866

  [...pokračovanie]

07.03.2022

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - 8. marec je dňom osláv Medzinárodného dňa žien, ktorý vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, v Kodani. 8. marec bol stanovený  na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných továrni, ktorý sa konal v roku 1908. Ženy bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.  V tento deň cez kvety a kytice prejavuje mužská časť populácie svoje sympatie a úctu nežnejšiej časti, ženám. So želaním všetkého dobrého ženám na celom svete a ich rodinám sa pripája aj vedenie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.

  [...pokračovanie]

01.03.2022

BRATISLAVA -

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť mierne znížila odhad deficitu VS v roku 2022, oproti januárovej prognóze došlo k zlepšeniu o 113 mil. eur (0,1 % HDP). K poklesu deficitu prispel navýšený odhad daňových a odvodových príjmov, najmä daní z práce z dôvodu rýchlejšieho očakávaného rastu mzdovej bázy. Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit VS dosiahnuť úroveň 4 920 mil. eur (4,6 % HDP). https://www.rrz.sk/rozpoctovy-semafor-2022-02/

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky