Do pozornosti

Oznamy
06.07.2022

Bratislava - Inštitút finančnej politiky zverejnil makroekonomickú prognózu slovenskej ekonomiky na tento rok a roky 2023 – 2025. Slovenská ekonomika tento rok porastie tempom 1,9 %. Invázia Ruska na Ukrajinu sa prejavuje pomalším rastom našich obchodných partnerov a  výrazným rastom cien energií. Vysoká inflácia v tomto a budúcom roku znižuje reálne mzdy a obmedzuje spotrebu slovenských domácností. Trh práce ostáva v dobrej kondícii a pomáha mu zamestnávanie utečeniek a utečencov z Ukrajiny. Očakávame, že v budúcom roku bude ekonomický rast naďalej tlmiť vysoká inflácia, rodinný balíček však pomôže zmierniť negatívny vplyv rastúcich cien na reálne príjmy domácností a HDP stúpne o 2,6 %.

  [...pokračovanie]

08.06.2022

BRATISLAVA - MIRRI, NKÚ a ÚVO podpísali prelomovú dohodu o spolupráci pri kontrole nových eurofondov. Spoločný kontrolný systém má odstrániť chyby a zamedziť podvodom. Využívanie eurofondov bude transparentnejšie, jednoduchšie a efektívnejšie. Napomôže tomu tiež úzka spolupráca medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Najvyšším kontrolným úradom a Úradom pre verejné obstarávanie. https://www.zmos.sk/nku-mirri-a-uvo-podpisali-dohodu-o-spolupraci-pri-kontrole-novych-eurofondov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

07.06.2022

BRATISLAVA - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť dňa 6. júna 2022 schválila a zverejnila toto písomné stanovisko, ktorým reaguje na požiadavku Kancelárie prezidenta SR o stanovisko k návrhu na skrátené legislatívne konanie (ČPT 1027) a legislatívnym zmenám (ČPT 1028) schválených Národnou radou Slovenskej republiky dňa 24. mája 2022.

  [...pokračovanie]

06.06.2022

PRAHA - Predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcií Európy sa stretli 1. júna 2022, v Prahe na prvom postcovidovom osobnom rokovaní. Česká metropola sa po dvoch rokoch, keď boli aj kontrolné inštitúcie do veľkej miery odkázané na spoluprácu len v online priestore, stala miestom, kde národní kontrolóri zo 48 štátov diskutovali o boji s korupciou v štátnom sektore či o audítorských skúsenostiach podstatných pre modelovanie príkladov podporujúcich lepšiu správu vecí verejných. https://www.zmos.sk/slovenski-kontrolori-inspiruju-europskych-v-otvorenosti-voci-verejnosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

18.05.2022

Delegáti mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska na svojom rokovaní 18.5.2022, v Senci vyzvali členské mestá a obce ZMOS aby v rámci štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19.5.2022 do odvolania, účelne medializovali sociálno-ekonomické dopady na miestnu územnú samosprávu, zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 19.5.2022 do 30. júna 2022, prioritne financovali kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie, kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS. V prípade nesplnenia požiadaviek ZMOS schválených na 32. sneme, Rada ZMOS pripraví po 30.6.2022 v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesnými organizáciami celoslovenský štrajk.  https://www.zmos.sk/mimoriadny-snem-zmos-vyzyva-samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616


  [...pokračovanie]

12.05.2022

BRATISLAVA - 12. mája 2022 sa po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 na pôde Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky uskutočnil každoročný odborný seminár zástupcov úradu s predstaviteľmi 27 memorandových partnerov a zástupcov analytických jednotiek pôsobiacich v rámci štátnych a verejných inštitúcií, medzi ktoré patrí aj Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktoré zastupoval prezident združenia, Ing. Ľudovít Budzák. Národní kontrolóri na stretnutí prezentovali strategickými dokumentami, ktoré definujú priority úradu na rok 2023. Seminár tiež predstavil analytické správy z oblasti verejného zdravotníctva a stavebných konaní z dielne úradu. https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/nku-hodnoti-verejne-politiky-nielen-cez-peniaze-ale-aj-ich-prinos-pre-spolocnost

  [...pokračovanie]

10.05.2022

BRATISLAVA - Kvalifikovaná elektronická pečať od samého počiatku IS DCOM slúži na autorizáciu (podpisovanie) elektronických úradných dokumentov v súlade so zákonom o eGovernmente, čím chráni a zaručuje pôvod údajov na elektronických úradných dokumentoch, ktoré ňou každá obec alebo mesto podpisuje. Napriek skutočnosti, že za túto dobu boli obcami a mestami používajúcimi IS DCOM, pečaťou riadne podpísané už milióny rozhodnutí či iných elektronických úradných dokumentov, v území samosprávy stále evidujeme šírenie nekorektných informácií až dezinformácií, ktoré spochybňujú použitie pečate a uprednostňujú mandátny certifikát. Pritom nevyvážene komunikujú výhody a nevýhody oboch možností a vzbudzujú tak dojem, že podpisovať mandátnym certifikátom je univerzálnejšie, a preto výhodnejšie. https://www.dcom.sk/oznamy-obec/-/asset_publisher/

  [...pokračovanie]

04.05.2022

BRATISLAVA - Podpísané Memorandum medzi Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky a Úradom pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky, sa realizuje organizovaním školenia na tému: „Verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou v kontexte kontroly v znení novely zákona o verejnom obstarávaní", ktoré zaistí lepšiu vzdelanosť kontrolórov v oblasti zákona o verejnom obstarávaní, no posilní aj hodnotovú orientáciu a profesijnú etiku. On line školenie sa uskutoční prostredníctvom MS Team aplikácie, s termínom prihlásenia:  19.5.2022  prihlásenie na odkaze :  https://lnk.sk/cgd4, a 2.6.2022  prihlásenie na odkaze: https://lnk.sk/zdw3.


  [...pokračovanie]

04.05.2022

BRATISLAVA - Rada Združenia miest a obcí Slovenska na svojom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo v druhej polovici apríla schválila organizovanie mimoriadneho snemu. Je reakciou na dlhodobý vývoj, ignorovanie dialógu a problémy, na ktoré ZMOS dlhodobo poukazoval, avšak ich neriešenie znásobilo ďalšie problémy. Mimoriadny snem Združenia miest a obcí Slovenska sa uskutoční 18. mája 2022 v priestoroch hotela Senec v Senci. Delegátmi snemu bude dvojnásobný počet členov Rady Združenia miest a obcí Slovenska. ZMOS pritom bude organizovať aj riadny snem, ktorý sa uskutoční začiatkom septembra 2022.

  [...pokračovanie]

27.04.2022

BRATISLAVA - 26. apríla 2022 - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila  výsledky hospodárenia verejnej správy za rok 2021. Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2021 úroveň 6,2 % HDP a bol nižší o 1,2 percenta v porovnaní s deficitom schváleným v rozpočte na rok 2021. Hrubý dlh dosiahol úroveň 63,1 % HDP. Pandémia prekvapila na príjmoch aj výdavkoch, vyššie náklady vykompenzoval výrazne lepší výber daní a odvodov.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky