Do pozornosti

Oznamy
04.04.2022

BRATISLAVA - Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7:00 do 20:00 hod. termín konania vychádza na 29. október 2022. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, však pripravilo návrh novely zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Po jej schválení by sa voľby mohli konať už 22. októbra 2022.  https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

  [...pokračovanie]

28.03.2022

BRATISLAVA - lÚrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky, pripravil sériu vzdelávacích a metodických materiálov k veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní – zákon č. 395/2021. https://www.zmos.sk/dalsie-vzdelavacie-materialy-k-velkej-novele-o-verejnom-obstaravani-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

16.03.2022

BRATISLAVA -

14. marca 2022 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil publikácie Úradu verejného obstarávania - Najčastejšie porušenia vo verejnom obstarávaní. Na stránke rezortu v sekcie Najčastejšie porušenia v procesoch CLLD nájdete okrem najčastejších porušení vo verejnom obstarávaní aj najčastejšie nedostatky vo výberovom procese Žiadostí o príspevok.  https://www.zmos.sk/mas-najcastejsie-porusenia-zakona-vo-verejnom-obstaravani-publikacie-uvo-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

10.03.2022

Podbanske - Regionálne vzdelávacie centrá Košice - Michalovce – Prešov, pozývajú na podujatie zamerané na výkon kontroly v územnej samospráve, ktoré sa uskutoční v Grandhoteli Permom na Podbanskom, v dňoch 23. – 25. marca 2022. Reaguje sa tak, na požiadavku z akreditovaného kurzu kontrolórov. Odborný program, pripravili skúsení lektori z praxe, je to pohľad na kontrolu investičnej akcie po legislatívnej stránke, metodika a postupy kontroly, kontrola verejného obstarávania a správnosti zaúčtovania výdavkov a vzniknutého majetku. https://www.rvcvychod.sk/kosice/prihlaska.php?pr=1866

  [...pokračovanie]

07.03.2022

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - 8. marec je dňom osláv Medzinárodného dňa žien, ktorý vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, v Kodani. 8. marec bol stanovený  na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných továrni, ktorý sa konal v roku 1908. Ženy bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.  V tento deň cez kvety a kytice prejavuje mužská časť populácie svoje sympatie a úctu nežnejšiej časti, ženám. So želaním všetkého dobrého ženám na celom svete a ich rodinám sa pripája aj vedenie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.

  [...pokračovanie]

01.03.2022

BRATISLAVA -

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť mierne znížila odhad deficitu VS v roku 2022, oproti januárovej prognóze došlo k zlepšeniu o 113 mil. eur (0,1 % HDP). K poklesu deficitu prispel navýšený odhad daňových a odvodových príjmov, najmä daní z práce z dôvodu rýchlejšieho očakávaného rastu mzdovej bázy. Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit VS dosiahnuť úroveň 4 920 mil. eur (4,6 % HDP). https://www.rrz.sk/rozpoctovy-semafor-2022-02/

  [...pokračovanie]

01.03.2022

BRATISLAVA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky odporúča svojim členom a sympatizantom pripojiť sa k solidarite na podporu humanitárnej pomoci, príspevkom na zriadený Transparentný účet, ktorý zriadilo Združenie miest a obcí Slovenska. Okrem toho spracovalo vzory konkrétnych uznesení zastupiteľstiev k adresnej pomoci a tiež apeluje na vysoké školy a univerzity. https://www.zmos.sk/zmos-zriadil-transparentny-ucet-a-prichadza-s-dalsimi-aktivitami--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

03.02.2022

BRATISLAVA - Národná rada Slovenskej republiky, 3. februára 2022,  schválila novelu zákona o finančnej kontrole a audite. Jej cieľom je predovšetkým zníženie administratívnej záťaže pri čerpaní prostriedkov Európskej únie. Návrh zákona vytvára právny základ na overovanie poskytnutia verejných financií administratívnou finančnou kontrolou len s tými skutočnosťami (podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktoré budú určené na základe písomnej analýzy rizík. Zavádza sa najmä pre účely výkonu finančnej kontroly v oblasti implementácie fondov EÚ. https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-financnej-kontrole-a-audite-oznam/mid/405616/.html#m_405616


  [...pokračovanie]

01.02.2022

BRATISLAVA - Predsedníctvo Združenia miest a obcí Slovenska pred  rozhodlo o organizovaní protestného zhromaždenia samospráv, ktoré sa uskutoční 2. februára 2022 o 11.00 hodine pred Úradom vlády Slovenskej republiky, na ktorom budú predstavené konkrétne požiadavky miest a obcí vo vzťahu k vláde a parlamentu. Napriek zložitej epidemiologickej situácii ale z dôvodu dlhodobej neprínosnej komunikácie je to jediná možnosť, ako vstúpiť do procesov prijímania zákonov, konštatovalo vedenie ZMOS-u.

  [...pokračovanie]

27.01.2022

BRATISLAVA - TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax.V médiách sa môžeme často stretnúť s príkladmi protispoločenskej, či korupčnej činnosti. Jednou zo snáh o odstránenie takýchto praktík je aj zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý sa hovorovo nazýva aj zákon o whistleblowingu. Ako tento zákon funguje, čo prináša a ako chráni oznamovateľov? Čo priniesol od svojej účinnosti a ako sa s ním majú vysporiadať zamestnávatelia? Ako k nemu pristupovať procesne a aké sú rady odborníkov?  https://www.tuvsud.com/sk-sk/cinnosti/vzdelavanie/sk/ochrana-oznamovatelov-protispolocenskej-cinnosti

 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky