Do pozornosti

Oznamy
07.03.2022

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - 8. marec je dňom osláv Medzinárodného dňa žien, ktorý vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, v Kodani. 8. marec bol stanovený  na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných továrni, ktorý sa konal v roku 1908. Ženy bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.  V tento deň cez kvety a kytice prejavuje mužská časť populácie svoje sympatie a úctu nežnejšiej časti, ženám. So želaním všetkého dobrého ženám na celom svete a ich rodinám sa pripája aj vedenie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.

  [...pokračovanie]

01.03.2022

BRATISLAVA -

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť mierne znížila odhad deficitu VS v roku 2022, oproti januárovej prognóze došlo k zlepšeniu o 113 mil. eur (0,1 % HDP). K poklesu deficitu prispel navýšený odhad daňových a odvodových príjmov, najmä daní z práce z dôvodu rýchlejšieho očakávaného rastu mzdovej bázy. Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit VS dosiahnuť úroveň 4 920 mil. eur (4,6 % HDP). https://www.rrz.sk/rozpoctovy-semafor-2022-02/

  [...pokračovanie]

01.03.2022

BRATISLAVA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky odporúča svojim členom a sympatizantom pripojiť sa k solidarite na podporu humanitárnej pomoci, príspevkom na zriadený Transparentný účet, ktorý zriadilo Združenie miest a obcí Slovenska. Okrem toho spracovalo vzory konkrétnych uznesení zastupiteľstiev k adresnej pomoci a tiež apeluje na vysoké školy a univerzity. https://www.zmos.sk/zmos-zriadil-transparentny-ucet-a-prichadza-s-dalsimi-aktivitami--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

03.02.2022

BRATISLAVA - Národná rada Slovenskej republiky, 3. februára 2022,  schválila novelu zákona o finančnej kontrole a audite. Jej cieľom je predovšetkým zníženie administratívnej záťaže pri čerpaní prostriedkov Európskej únie. Návrh zákona vytvára právny základ na overovanie poskytnutia verejných financií administratívnou finančnou kontrolou len s tými skutočnosťami (podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktoré budú určené na základe písomnej analýzy rizík. Zavádza sa najmä pre účely výkonu finančnej kontroly v oblasti implementácie fondov EÚ. https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-financnej-kontrole-a-audite-oznam/mid/405616/.html#m_405616


  [...pokračovanie]

01.02.2022

BRATISLAVA - Predsedníctvo Združenia miest a obcí Slovenska pred  rozhodlo o organizovaní protestného zhromaždenia samospráv, ktoré sa uskutoční 2. februára 2022 o 11.00 hodine pred Úradom vlády Slovenskej republiky, na ktorom budú predstavené konkrétne požiadavky miest a obcí vo vzťahu k vláde a parlamentu. Napriek zložitej epidemiologickej situácii ale z dôvodu dlhodobej neprínosnej komunikácie je to jediná možnosť, ako vstúpiť do procesov prijímania zákonov, konštatovalo vedenie ZMOS-u.

  [...pokračovanie]

27.01.2022

BRATISLAVA - TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax.V médiách sa môžeme často stretnúť s príkladmi protispoločenskej, či korupčnej činnosti. Jednou zo snáh o odstránenie takýchto praktík je aj zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý sa hovorovo nazýva aj zákon o whistleblowingu. Ako tento zákon funguje, čo prináša a ako chráni oznamovateľov? Čo priniesol od svojej účinnosti a ako sa s ním majú vysporiadať zamestnávatelia? Ako k nemu pristupovať procesne a aké sú rady odborníkov?  https://www.tuvsud.com/sk-sk/cinnosti/vzdelavanie/sk/ochrana-oznamovatelov-protispolocenskej-cinnosti

 

  [...pokračovanie]

21.01.2022

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v štvrťročnej informácii o výsledkoch kontrol troch najvyšších ústavných činiteľov upozornil na nefunkčnú vnútornú kontrolu štátnych inštitúcií, drahý a meškajúci modul úradnej komunikácie, nedostatočnú prevenciu voči hazardu, či nejednotné pravidlá pri hospodárení v lesoch.  https://www.zmos.sk/rizika-vo-fungovani-statnych-a-verejnych-institucii-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

05.01.2022

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - 1. január je dňom vzniku Slovenskej republiky, štátnym sviatkom a zároveň prvým dňom nového roka, kedy všetci navzájom si prajeme zdravie, šťastie, radosť a pokoj v rodinách. K tomuto želaniu sa pripája aj vedenie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky a želá svojim členom a priaznivcom veľa pracovných a osobných úspechov v Novom roku 2022.  

  [...pokračovanie]

05.01.2022

BRATISLAVA - Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 31.12.2021. Štátny rozpočet dosiahol k tomuto dňu schodok vo výške 7 014,1 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 446,7 mil. eur (+9,2 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 702,4 mil. eur (+3,0 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 744,3 mil. eur  (-9,6 %). https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/bilancia-statneho-rozpoctu-15.html

  [...pokračovanie]

21.12.2021

Liptovská Teplička -

Vianočný čas, čas radosti, čas našich očakávaní a nádejí. Zavládne očarujúca atmosféra vianočného stola z vôňami medovníkov, škorice a iných dobrôt. Svetlo vianočného stromčeka, vyzdobených príbytkov a nadchádzajúci vianočný pokoj v nás vzbudzuje príjemné pocity a navodzuje sviatočnú atmosféru. Štedrovečerný večer je krásny, príjemný a pokojný, a také majú byť sviatočné dni tohto roku.  Čas vianoc v nás prebúdza naše najlepšie vlastnosti a predsavzatia, je pre každého z nás niečím magickým a tajomným. Cítime a uvedomujeme si silu priateľstva, lásky, úcty a solidarity. Vianoce v nás vyvolávajú aj spomienky na našich blízkych, na ktorých v týchto dňoch intenzívnejšie spomíname.

Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, želá svojim členom a priaznivcom, spokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2022.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2022 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky