Do pozornosti

Oznamy
26.03.2020

Liptovská Teplička - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky informuje, že Kancelária ZMOS momentálne spracováva informácie v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Vzhľadom na skutočnosť, že práca na ministerstvách, s ktorými je potrebné konzultovať návrhy, aj vzhľadom na personálne obmeny nie je ideálna, očakávame, že už zajtra budú prvé informácie z tejto oblasti. Dôležité ekonomické informácie nájdete na https://www.zmos.sk/dolezite-ekonomicke-informacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

25.03.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Združenie hlavných kontrolóro miest a obcí Slovenskej republiky, informuje o aktivite ZMOS, predsedu Branislava Trégera, o potrebe novely zákona o obecnom zriadení. ZHK SR sa stotožňuje s potrebou zabezpečenia právnej istoty pri rozhodovaní obecných zastupiteľstiev v mimoriadnych situáciách. Bez týchto zmien bude dochádzať k rôznym interpretáciám na obciach, čo znemožní vykonávanie efektívnej verejne správy. Informáciu o znení novely zákona o obecnom zriadení umožňujúcu vo výnimočných situáciách hlasovanie formou per rollam https://www.zmos.sk/branislav-treger-zmos-v-zlozitej-situacii-ponuka-sucinnost--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

24.03.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - V snahe zabezpečiť informovanosť verejnosti zverejňujeme aktuálne informácie o postupoch verejných inštitúcií v tejto mimoriadnej situácií. Slovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek. Týka sa to aj úpravy doručovania niektorých doporučených zásielok. Viac nájdete na  https://www.zmos.sk/slovenska-posta-upravi-otvaracie-hodiny-pobociek-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

23.03.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Z kancelárie ZMOS bolo Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky informované o pokynoch z príslušných úradov a potrebe informovať ľudí, prečo zostať doma. Zostať doma je v tomto období užitočné odporúčanie. Eliminujeme riziko šírenia choroby, znižujeme možnosti negatívnych dopadov na seba, blízkych okolie. Ak máte záujem využiť plagáty, obrázky k tejto kampani, sú k dispozícii na stiahnutie. https://www.zmos.sk/zostan-doma---oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

19.03.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Informácie od ktorých očakávame, že pomôžu v manažovaní neľahkých situácií a pri ďalšom rozhodovaní. Metodický postup vykonávania zásahov v súvislosti s nebezpečenstvo šírenia ochorenia vírusov a baktérií koronavírusu. Na mieste zásahu môže dôjsť k výskytu vírusov a baktérií ako aj ich prenosu na zasahujúcich hasičov. Ochorenie vírusom alebo baktériou koronavírus SARS – CoV – 2 môže mať v niektorých prípadoch až následky nezlučiteľné zo životom. Prenáša sa z človeka na človeka najmä kvapôčkami pri kýchaní, verbálnej komunikácií, kašlaní, ale aj priamym kontaktom. Viac TU https://www.zmos.sk/metodicky-postup-vykonavania-zasahov-v-suvislosti-s-nebezpecenstvo-sirenia-ochorenia-virusov-a-bakterii-koronavirusu-sars-cov-2-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

 

  [...pokračovanie]

18.03.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky zverejňuje aktuálne informácie, ktoré majú napomôcť riadeniu a rozhodovaniu v postupoch v jednotlibých oblastiach činnosti samospráv a hlavne poskytnúť informácie širokej verejnosti k zvládnutiu mimoriadnej situácie na Slovensku. Ide o oblasť pracovného práva, rokovanie obecných zastupiteľstiev, postup pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy, vzdelávacie portály pre školy ako aj pravidla návštev pošty, obchodov. Tieto informácie nájdete po odklinutí linkov, ktoré nám poskytla Kancelária ZMOS, sú prílohou tohoto článku.

  [...pokračovanie]

16.03.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, prostredníctvom ZMOS dostalo aktuálne informácie ohľadom mimoriadnej situácie na Slovensku, v súvislosti s vírusovým ochorením COVID 19. Svojim členom oznamujeme, že bolo spracované usmernenie k vyplácaniu sociálnych dávok, čo je mimoriadne aktuálne v týchto dňoch. Informáciu nájdete na linku https://www.zmos.sk/na-vyplacanie-socialnych-davok-bude-dohliadat-aj-policia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

10.03.2020

LIPTOVSKA TEPLIČKA - V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom neodporúča ZHK SR, svojim členom organizovať zasadnutia regionálnych sekcií. Doporučuje rešpektovať  usmernenia a pokyny vydávané verejnými inštitúciami, v súvislosti s ochranou zdravia a nešírenia respiračného ochorenia. Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy.

 

 

 

 

 

  [...pokračovanie]

05.03.2020

BRATISLAVA - Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje workshopy na tému :  „Pravidlá tvorby interných ekonomických predpisov v samospráve“ a „Podnikanie v RO a PO v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC“, ktoré sa uskutoční 21.4.2020, BBS Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava.

 

 

 

 

 

  [...pokračovanie]

02.01.2020

Liptovská Teplička - 1. január je dňom vzniku Slovenskej republiky, štátnym sviatkom a zároveň prvým dňom nového roka, kedy všetci navzájom si prajeme zdravie, šťastie, radosť a pokoj v rodinách. K novoročnému želaniu sa pripája aj vedenie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky a želá svojim členom šťastie, zdravie a veľa pracovných ako aj osobných úspechov v Novom roku 2020. K želaniu sa pripája aj prezident združenia, Ing. Ľudovít Budzák, svojím novoročným príhovorom k členom a priaznivcom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.  

 

 

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky