Do pozornosti

Oznamy
08.06.2020

BRATISLAVA -

Cestovanie do Česka, Rakúska a Maďarska sa od vrátilo do pôvodného režimu ako to bola pred krízou - bez povinnosti karantény alebo predloženia negatívneho testu na COVID-19 a bez časového ohraničenia. Je potrebné mať pri sebe potvrdenie o trvalom  alebo prechodnom  pobyte alebo preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území týchto štyroch krajín najmenej dvoma hodnovernými dokladmi. https://www.zmos.sk/aktualne-podmienky-vstupu-do-cezhranicnych-krajin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

04.06.2020

BRATISLAVA -

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - zverejnil 4. fázu opatrení pri ohrození verejného zdravia  pre prevádzky s platnosťou od 03. júna 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-uradu-verejneho-zdravotnictva-s-platnostou-od-03-06-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Plán uvoľňovania opatrení v zariadeniach sociálnych služieb platí od 3. júna 2020. MPSVR SR reaguje na  znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19.  Uvoľňovanie opatrení bude prebiehať v štyroch fáz so začiatkom od 3. júna 2020. https://www.zmos.sk/plan-uvolnovania-opatreni-v-zariadeniach-socialnych-sluzieb-plati-od-3-6-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  [...pokračovanie]

03.06.2020

BRATISLAVA -

Národná rada Slovenskej republiky prijala v mesiaci máj 2020 spolu 26 vládnych návrhov zákonov a boli prijaté aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy nižšej právnej sily, predovšetkým so zameraním na elimináciu sociálnych a ekonomických dôsledkov vyhláseného núdzového stavu. https://www.zmos.sk/legislativne-zmeny-a-samosprava-za-mesiac-maj--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

03.06.2020

BRATISLAVA -

Národná rada Slovenskej republiky prijala v mesiaci máj 2020 spolu 26 vládnych návrhov zákonov a boli prijaté aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy nižšej právnej sily, predovšetkým so zameraním na elimináciu sociálnych a ekonomických dôsledkov vyhláseného núdzového stavu. https://www.zmos.sk/legislativne-zmeny-a-samosprava-za-mesiac-maj--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

01.06.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA -

V období núdzového stavu v mesiaci apríl 2020 boli prijaté alebo novelizované zákony a ostatné všeobecne záväzné normatívne právne akty v počte 46 s relevantnou priamou alebo nepriamou platnosťou a významom pre aplikáciu alebo realizáciu povinností v podmienkach samosprávy Slovenskej republiky. https://www.zmos.sk/legislativne-zmeny-a-samosprava-za-mesiac-april--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

29.05.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA -

Úrad verejného zdravotníctva vydal výnimku k opatreniu z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktoré dopĺňa o: osoby nevesty a ženícha pri svadbe,     žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania, poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok. https://www.zmos.sk/vynimky-k-povinnosti-nosenia-rusok-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

27.05.2020

BRATISLAVA -

Otvárajú sa turistické informačné kancelárie, prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných kultúrnych predstavení a podujatí, umožnený ambulantný predaj. https://www.zmos.sk/opatrenie-uvz-k-prevadzkam-- znam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR upozorňuje. Katarína Kalašová, poverená generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR upozorňuje, že školy nemajú vyžadovať pri nástupe detí od 1.6.2020 do škôl žiadne potvrdenia od pediatrov. https://www.zmos.sk/ministerstvo-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-upozornuje--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

26.05.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA -

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 22. mája 2020 od 20.00 hod vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. https://www.zmos.sk/smart-karantena-alebo-statna-karantena--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nové opatrenie k e-karanténe platné od 25.05.2020  https://www.zmos.sk/nove-opatrenie-k-e-karantene-platne-od-25-5-2020-od-8-00-h-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

22.05.2020

BRATISLAVA - Centrum vzdelávania, Verlag Dashöfer, v Bratislave pripravilo online konferenciu, ktorá sa uskutoční 29. mája 2020, v čase od 13.00 – 15.00 hod., sa oboznámite s najdôležitejšími zmenami v školskej legislatíve, ale aj v pracovnoprávnych vzťahoch PZ a OZ. Rovnako je zameraná na aspekty výchovy a vzdelávania v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania a po otvorení škôl. Prednášajú renomovaní lektori.  Pripojiť sa je možné online platformu ZOOM.  https://www.konferencia.eseminare.sk/forma/konferencie/

 

 

  [...pokračovanie]

21.05.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky prináša ďalšie aktuálne informácie spojené s mimoriadnou situáciou a možnosťami eliminovania negatívnych dopadov na územnú samosprávu.  Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 20. mája 2020 vo vzťahu k povoleniu organizovania a usporadúvania hromadných podujatí do 100 osôb. https://www.zmos.sk/organizovanie-a-usporaduvanie-hromadnych-podujati-do-100-osob--oznam/mid/405616/.html#m_405616Odklad splátok úveru ŠFRB. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informácie Štátneho fondu rozvoja bývania vo vzťahu k možnosti podania žiadosti o odklad splátok úveru v súvislosti s COVID-19. https://www.zmos.sk/odklad-splatok-uveru-sfrb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky