Partneri

Návštevnosť

Dnes 47
Včera 47
Celkom 67369
Denný priemer 61
Predsedníctvo ZHK SR
Meno
e-mail
Mesto Adresa Telefón
Fax
Mobil
Prezident ZHK SR
Ing. Ľudovít Budzák 
prezident@zhk.sk
Liptovská Teplička, Stará Lesná, Veľká Lomnica, Pribylina, Važec
Obecný úrad
Štefana Garaja 398/16
059 40
052/7875119
052/7756140
0910915905
Členovia predsedníctva
Anna Beracková 
anna.berackova.@kokava.sk
Kokava nad Rimavicou
Obecný úrad
Námestie 1.mája
985 05
047/4293225
047/4293104
0903/647 229
Ing.  Jozef Filipko 
jozef.filipko@gmail.com
Košice
MÚ Lunik IX
Krčméryho 2
040 01


Ing. Marta Gašajová 
gasajova@novadubnica.sk
Nová Dubnica
Mestský úrad
Trenčianska 45/41
018 51
0424433484 klap.103

0917214088
Ing. Ján Kmeťo 
jan.kmeto@topolcany.sk
Topoľčany
Mestský úrad
Nám.M.R.Štefánika 1/1
955 01
038/5322075

0903791998
Ing. Boris Pargáč 
boris.pargac@snina.sk
Snina
Mestský úrad
Strojárska 2036
069 01
057/7561825

0918538517
Ing. Peter Šinály 
peter.sinaly@bratislava.sk
Bratislava
Magistrát
Nám. SNP 25
814 99
02/54414518
02/54415017
0902985310
Ing. Lenka Tomaníčková PhD.
lenka.tomanickova@zilina.sk
Žilina
Mestský úrad
Námestie obetí komunizmu 1
011 31


+421 41 706 3 526
Ing. Ján Winkler 
winklerj@senec.sk
Senec
Mestský úrad
Mierové nám. 8
903 01
02/45925560