Partneri

Návštevnosť

Dnes 47
Včera 54
Celkom 63911
Denný priemer 61
Predsedníctvo ZHK SR
Meno
e-mail
Mesto Adresa Telefón
Fax
Mobil
Prezident ZHK SR
Ing. Ľudovít Budzák 
prezident@zhk.sk
Liptovská Teplička, Stará Lesná, Veľká Lomnica, Pribylina, Važec
Obecný úrad
Štefana Garaja 398/16
059 40
052/7875119
052/7756140
0910915905
Členovia predsedníctva
Anna Beracková 
anna.berackova.@kokava.sk
Kokava nad Rimavicou
Obecný úrad
Námestie 1.mája
985 05
047/4293225
047/4293104
0903/647 229
JUDr. Jana Čandová 
msucandova@humenne.sk
Humenné
Mestský úrad
Kukorelliho 34
066 01
057/7863297

0908208708
Ing. Marta Gašajová 
gasajova@novadubnica.sk
Nová Dubnica
Mestský úrad
Trenčianska 45/41
018 51
0424433484 klap.103

0917214088
Ing. Anna Hóková 
anna.hokova@gmail.com
Košice

MČ Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP 1
040 23
055/6426603

0907837255
Ing. Ján Kmeťo 
jan.kmeto@topolcany.sk
Topoľčany
Mestský úrad
Nám.M.R.Štefánika 1/1
955 01
038/5322075

0903791998
Ing. Ingrid Konečná Veverková 
ingrid.veverkova@brezno.sk
Brezno
Mestský úrad
M. R. Štefánika 1
977 01
048/6306214

Ing. Dušan Laššák 
lassak@martin.sk
Sklabinský Podzámok
Obecný úrad
Sklabinský Podzámok 45
038 03
+421 43 4204 171
+421 43 4132 483
+421 905 657206
Ing. Peter Šinály 
peter.sinaly@bratislava.sk
Bratislava
Magistrát
Nám. SNP 25
814 99
02/54414518
02/54415017
0902985310
Ing. Ján Winkler 
winklerj@senec.sk
Senec
Mestský úrad
Mierové nám. 8
903 01
02/45925560