Anketa

Partneri

Návštevnosť

Dnes 5
Včera 37
Celkom 68768
Denný priemer 60
Novohradsko - Gemerská sekcia
Mesto Meno
e-mail
Adresa Telefón
Fax
Mobil
Predseda sekcie
Kokava nad Rimavicou
Anna Beracková 
anna.berackova.@kokava.sk
Obecný úrad
Námestie 1.mája
985 05
047/4293225
047/4293104
0903/647 229
Členovia sekcie
Hostice, Janice, Dubno,Ladislav Kisfaludy 
laci14@zoznam.sk; kisfaludiladislav@gmail.com
OcÚ Janice
Širkovce 285
980 02


0904/061419
Balog n/IpľomMelánia Veslíková 
melania.veslikova@gmail.sk
Obecný úrad
Hlavná 75
991 11
047/4885117

0904233635
Biskupice + Radzovce, Ratka, Ing. Eva Balážová 
eva.balazova@zhk.sk
Lučenec, Záhradná u. č. 25

984 01
047/4512458

0905/323013
BlhovceMgr. Alexander Csépe 
alexander.csepe@dcom.sk
Obecný úrad
Blhovce č. 157
980 32
047/5812128

0918869773
BoľkovceIng. Ján Jakab 
jan.jakab@centrum.sk
Obecný úrad Boľkovce

047/4321833

0910/316 210
Bystrá + PredajnáIng. Ján Šteller 
jan.steller@post.sk
OcÚ Bystrá

977 01
048/6112935

0905/389 170
ČamovceIng. Alexander Baláž 
balaz.alexander@zoznam.sk
OcÚ Čamovce
Obecný úrad Čamovce 2
986 01
047/4389101

0907/880 504
Čelovce, Bátorová, Záhorce, Sl. Ďarmoty, KosihovceAnna Príbeliová 
pribeliovaa@gmail.com; batorova@gmail.com
Obecný úrad
Bátorová č. 88
991 26
047/4514093

0915/808706
CinobaňaDrahomíra Kožiaková 
d.koziakova@poboc.sk
Obecný úrad
Banská ulica 315/1
985 22
047/4395106

0907832171
Divín + LovinobaňaIng.  Alexandra Vranová 
a.vranova@centrum.sk; starosta@divin.sk
OcÚ Divín
Nám. mieru 654/3
985 52
047/4397301

0917/367 855
DobšinaIng.  Erika Pamulová 
kontrola@dobsina.sk; erika.pamulova@dobsina.sk
Mestský úrad
SNP 554
049 25
058/7941320, 058/7941319

0905/579 294
Dolná Strehová + Vieska, S. Kľačany, H. Strehová, Brusník, Senné, Chrťany, Závada, Ľuboriečka, Muľa, Bušince, Príbelce, S. Plachtince, M. Straciny, D. Strháre, V. Lom, V. Straciny, H StrháreIng.. Slávka Čerpáková 
slavocerpak@azet.sk
OcÚ Dolná Strehová
Hlavná 52
991 02
047/4997334

0904/419 935
Dolné PlachtinceViera Mlynárová 
obecdp@stonline.sk
Obecný úrad
Dolné Plachtince č. 95
985 26
047/4830003
047/4830006
0905403214
DražiceHelena Péterová 
peterovahelena@hotmail.sk; obecdrazice@mail.t-com.sk
Obecný úrad Dražice č. 32

980 23
047/5696323

0904/164819, 0903/463454
Drnava + Kružná, Jablonov nad Turňou, Krásnohorské PodhradieIng. Ildikó Vámosová 
ildi.vamosova@gmail.com; jablonovnt@stonline.sk
OcÚ Drnava

049 42
058/7971112

0907/464 924
Fiľakovo + Fiľakovské KováčeIng. Ladislav Estefán 
ladislav.estefan@filakovo.sk
MsÚ Fiľakovo
Radničná 25
986 01
047/4381001
047/4381001
0908/929 288
Gemerská PolomaIng. Miloslav Brezňan 
obec@gemerskapoloma.sk
Obecný úrad
Námestie SNP 211
049 22
058/7950553
058/7950311
0907903046
GočovoAndrea Bobríková 
ada.bobrikova@gmail.com
Obecný úrad
Gočovo č. 92
049 24
058/7883280

0908/508 051
Gortva + Hodejovec, Konrádovce, GemerčekFrantišek Nagyváradi 
ougortva@stonline.sk
OcÚ Gortva

047/5688393

0915/359120
HnúšťaIng. Anna Baričová 
kontrolor@hnusta.sk
Mestský úrad
Francisciho 74
981 01
047/2028816
047/5423252
0903548126
Hostišovce + SliskéJUDr. Katarína Pauková 
ocu@sliske.sk
OcÚ Hostišovce
Hostišovce č. 15
980 23
047/5696220, 5613130, 048/4327917

JelšavaĽubomír Miklo 
kontrola@jelsava.sk
MsÚ Jelšava
Nám. republiky 499
049 16
058/4482631

0907818244
JesenskéMonika Juhászová 
obecjesenske@mail.t-com.sk
Sobotská 10
Obecný úrad
980 02
047/5698102, 047/5698283
047/5698422
09081910 98
Kameňany, Sirk, Rákoš, NadražIrena Gužáková 
obeckamenany@stonline.sk; obecrakos@mail.t-com.sk; ocusirk@mail.t-com.sk
Obecný úrad
Rákoš č. 129
049 61
058/3810762, 4881342, 4495540, 4495615, 4495637,

KlenovecLucia Parobeková 
parobekova.l@klenovec.sk; fineko@azet.sk
Obecný úrad
Nám. Karola Salvu 1
980 55
047/5484201

0915836616
LenartovceDóra Gábri 
gabri.dora@centrum.sk
Obecný úrad
Lenartovce 97
980 44
047/5593 211
047/5593 211
0908902014
Lenhartovce + ŠtrkovecDorota Csóková 
gabri.dora@centrum.sk
Obecný úrad
Lenhartovce č. 97
980 44
047/5593211

0908/902014
LicinceIng. Mária Ropeková 
marika.ropekova@gmail.com
OcÚ Licince

049 14
058/4881960

0917/366 664
LipovníkMgr. Eva Kovácsová 
kovacsova.e@azet.sk
Obecný úrad
Lipovník 164
049 42
058/7883110

0903/554913
ĽubietovaTatiana Jancurová 
Obecný úradLučenecEmil Repka 
emil.repka@lucenec.sk
MsÚ Lučenec0905/836629
Magnetizovce, Gemerské Teplice, Chyžné, Prihradzany, Lubeník, Muránska Dlhá Lúka, Gemerský Sad, HucínHelena Tomšíková 
helenatomsikova@gmail.com
OcÚ Gemerské Teplice
Obecný úrad Gemerské Teplice
049 16
058/4482480,

0903/613 987
Modrý KameňIng. Ivan Vaškor 
vaskorivan@gmail.com
Mestský úrad
Mariánske nám. 1
992 01
047/4870076

0914/133280
PoltárIng. Tomáš Škrabák 
tomas.skrabak@gmail.com
Mestský úrad
Železničná č. 1
987 01
047/4308432

0908/937224
RejdováPhDr. Eva Mihóková 
starosta@rejdova.sk
Obecný úrad
Rejdová 47
049 26
0907955906

RevúcaIng. Ivan Rusnák 
ivan.rusnak@revuca.sk
Mestský úrad
Nám. Slobody 13
050 01
058/2851513
058/4421811
0903296234
Rimavská SobotaIng. Mikuláš Csirmaz 
mikulas.csirmaz@rimavskasobota.sk
Mestský úrad
Svätoplukova 9
979 01
047/5604646

Rimavské Janovce Ing. Michaela Gembická 
ou.rimjanovce@rsnet.sk; gembicka@rsnet.sk
Obecný úrad
Škultétyho 350/4
980 01
047/5677116

0907/230918
RovňanyJana Dojčiarová 
tyrkys88@azet.sk; ocurovnany@stonline.sk
Obecný úrad
Rovňany č. 98
985 24
047/4223459
047/4223459
0915/804446
RožňavaJUDr. Katarína Balážová 
balazova@roznava.sk
Mestský úrad
Štefánika č. 29
048 12
058/7773286
058/7881281
SirkIng. Štefan Urban 
urban.pista@gmail.com
Obecný úrad
Sirk 71
049 64
058/4881371

0918/750070
Širkovce + Dubovec, Orávka, Čierny Potok, ZádorMargita Kisfaludiová 
gituskisfaludi@zoznam.sk; serke@stonline.sk
OcÚ Širkovce
Širkovce č. 184
980 02
047/5698331
047/5698774
0911/881230
SklabiináIng. Slavomír Čerpák 
ousklabina@pobox.sk
Obecný úrad
Sklabinná 211
991 05
047/4514140
047/4514140
Slavec + Obročok, Čoltovo, Keľovo, Gem. Ves, Leváre, Držkovce, Kráľ, GemerKatarína Hubayová 
obec.slavec@stonline.sk, katarina4@centrum.sk
Obecný úrad
Slavec č. 109
049 51
058/7921332
058/7921360
0907/419 501
Slavošovce + Brdárka, Čierna Lehota, Gočaltovo, Hanková, Honce, Koceľovce, Kunová Teplica, Markuška, Ochtiná, Pašková, Petrovo, Roštár, Rozložná, Rožňavské Bystré, Rudná, SlavoškaJán Kováč 
kovac.kontrolor@zoznam.sk
OcÚ Slavošovce
Obecný úrad Štítnik, Nám. 1.mája 167
049 36
058/7886971

0902/906473
SušanyPaedDr. Mária Chovanová 
mchovanova@zoznam.sk; osusany@post.sk
Obecný úrad Sušany č. 87

980 12
047/5678124

0902/392836
TisovecIng. Barbora Pavková 
pavkova.barbora@tisovec.com
Mestský úrad
Nám. Dr. V. Clementisa 1
980 61
047/5603838
047/5603807
0901705350
TornaľaIng. Erika Győrfiová 
erika.gyorfiova@mestotornala.sk
Mestský úrad
Mierova č. 14
982 01
047/5511114
047/5511116
0917758451
Uhorské + PincináJana Budáčová 
obec.uhorske@ma-net.sk; janka.janosikova@centrum.sk
OcÚ Uhorské
Uhorské č. 8
985 25
047/4223428; 047/4222400

0918/242000
UtekáčGizela Kubincová 
kubgizela@gmail.com
OcÚ Utekáč
Salajka 37
985 06
047/4514131, 4514132

0904/077718
Valice + Vyšné Valice, Gem. Michalovce, DrňaEva Vargová 
vargae@centrum.sk
Chrámec č. 54

980 42
047/5595327

0905/755914
VidináIng. Gabriela Fabiánová 
podatelna@vidina.sk
Obecný úrad
Športová 1
985 59
047/4370102, 4511524

0905614807
VlachovoIng. Zuzana Štefániková 
kontrolor@vlachovo.eu
Obecný úrad
Letná 71
049 24
058/7883272

0908/176583