Anketa

Partneri

Návštevnosť

Dnes 5
Včera 37
Celkom 68768
Denný priemer 60
Metropolitná sekcia
Mesto Meno
e-mail
Adresa Telefón
Fax
Mobil
Predseda sekcie
Bratislava
Ing. Peter Šinály 
peter.sinaly@bratislava.sk
Magistrát
Nám. SNP 25
814 99
02/54414518
02/54415017
0902985310
Členovia sekcie
BratislavaJUDr. Viera Michalová 
Magistrát
Nám. SNP 25
814 99
02/54414518
02/54415017
BratislavaIng. Katarína Kalasová 
Magistrát
Nám. SNP 25
814 99
02/54414518
02/54415017
BratislavaIng. Mária Velická 
Magistrát
Nám. SNP 25
814 99
02/54414518
02/54415017
BratislavaIng. Gunther Furin 
gunther.furin@ruzinov.sk
MÚ Ružinov
Mierova 21
827 05
02/48284266

0908799005
BratislavaIng. Ružena Zathurecká 
Dúbravka MÚ
Fedákova 1
841 02


BratislavaZuzana Dzivjaková 
zuzana.dzivjakova@karlovaves.sk
MÚ Karlova Ves
Karloveská 2
841 04
02/602 59 225

BratislavaViera Tonkova 
MÚ Jarovce
Palmová 12
851 10
02/62850629

BratislavaIng. Ľubomír Vandák 
vandak@zhk.sk
Magistrát
Nám. SNP 25
814 99
02/54414518
02/54415017
BratislavaIng. Paulína Schmidtová 
schmidtova@zhk.sk
MÚ Staré mesto
Vajanského nábr. 3
811 02
02/59246354

BratislavaJUDr. Jana Bezáková 
jana.bezakova@raca.sk
MÚ Rača
Kubačova 31
831 06
02/4911 2417

BratislavaAnna Kaňová 
kanova@zhk.sk
MÚ Devín
Hradná 5
841 10


BratislavaIng. Stanislav Fiala 
stanislav.fiala@petrzalka.sk
MU Petržalka
Kutlíkova 17
852 12
02/63 824 961

Bratislava Ing. Iveta Györgyová 
iveta-gyorgyova@mupb.sk
MÚ Podunajské Biskupice
Trojičné námestie 11
821 06
02/40209210

BratislavaIng. Martin Gramblička 
gramblicka@vajnory.sk
MÚ Vajnory
Roľnícka 109
831 07
02/21295252

0850242524
Bratislava - D.N.Ves, ČuňovoIng. Anežka Poradová 
anezkapo@gmail.com
MÚ Dev.Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10
02/60201430
02/60201420
0903390727
Bratislava LamačVlasta Stanková 
stankova@lamac.sk
Miestny úrad
Malokarpatské námestie č. 9
841 03
02/64 78 15 81

Bratislava Nové MestoJUDr. Zuzana Šiserová 
Miestny úrad
Junácka 1
831 04
02/44258435

Bratislava Nové MestoIng. Martin Böhm 
banovemesto@stonline.sk
Miestny úrad
Junácka 1
831 04
02/44258435

Bratislava Nové MestoMgr. Mária Urminská 
urminska@bnm.sk
Miestny úrad
Junácka 1
02/49 253 210

Bratislava VrakuňaIng. Emília Szakáčová 
emilia.szakacova@vrakuna.sk
Miestny úrad
Šíravská 7
821 07


Bratislava Záhorská BystricaMarián Letko 
letko@zahorskabystrica.sk
Miestny úrad
Nám. Rodiny 1
843 57
02/65956110

HubošovceKatarína Škvarlová 
Obecný úrad

082 66